Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Esma Öztürk
Retyos Kirkoryan'ın Hulasatu's-Sarf Adlı Eserinin Arapça Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Özet | Abstract

Aysun Altunel
Reynold Alleyne Nicholson'ın Studies in Islamic Mysticism adlı eserinde Sufilere bakış tarzı, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı, Konya, 2011, 140 s.

Özet | Abstract

Aysun Altunel
Reynold Alleyne Nicholson’un “Studies in İslamic Mysticism” Adlı Eserinde Sûfîlere Bakış Tarzı (Devam Ediyor), Selçuk Ü. SBE, Konya

Özet | Abstract

Betül Güçlü
Sadreddin Konevî’ye nispet edilen “Mevâridü Zevi’l-İhtisâs ilâ Mekâsıdı Sûreti’l-İhlâs” adlı eserin tahkik ve tahlili , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 355 s.

Özet | Abstract

Melahat Beki
Said Nursî'nin Tasavvufî Görüşleri, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 2007

Özet | Abstract

Resul Arıcı
Salâhî'nin tasavvufî şiir şerhleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006

Özet | Abstract

Musa Kaval
Schimmel’in Mevlâna’ya Bakışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2006, 169 s.

Özet | Abstract

Mehmet Erdem
Sinan Ümmî ve Kutbü’l-Meânî İsimli Risâlesi Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmİr, 1997, 118 s.

Özet | Abstract

Feramuz Yılmaz
Sivas’ta Ahilik Geleneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Halil Vırıt
Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf (Devam Ediyor), Dokuz Eylül Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Büşra Arslan Meçin
Sühreverdî'nin Akl-ı Surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli Sembolik Hikâyelerinin tahlîli / Analyzing the Suhrawardi's symbolic stories as Akl-i Surh, Âvâz-i Per-i Jibreel and Kissatü'l Ğurbeti'l Ğarbiyye, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DİyarbakIr, 2014, 275 s.

Özet | Abstract

Muhittin Usta
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri, Marmara Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüsü, İstanbul

Özet | Abstract

EMRULLAH SARI
Taceddin B. Zekeriyya el-Hindî'nin Risâle fi'l-Cevâbi alâ Suâli'l-Ulemâ an Baʻzı Efʻâli's-Sûfiyye adlı eseri: Tahkik ve değerlendirme , Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 190 s.

Özet | Abstract

Ayşegül Mete
Taceddin b. Zekeriyya el-Osmani el-Hindi ve Adabü'l-meşiha ve'l-müridin eserinin tahkik ve tahlili, Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Sakarya, 2012, 128 s.

Özet | Abstract

İdris Türk
Tarikatlar Öncesi Dönemde Mürşid-Mürid İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi SOsyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2002

Özet | Abstract

Hatice Kunt
Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Azize İlhan
Tasavvuf Dönemi Kaynak Eserlerinde Fakr Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2004, 10+63 s.

Özet | Abstract

Tahir Uluç
Tasavvuf Geleneğinde Hırka Giymek ve Giydirmek, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2001, 93 s.

Özet | Abstract

Hatice Çubukçu
Tasavvuf Hareketi İçinde Yer Alan Bayan Mutasavvıflar (H.I-V./M. VIIXI. Yüzyıllar), Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, Samsun, 2004

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt
Tasavvuf Klasik Eserlerinde ve Nakşbendiyye Tarikatı Örneğinde Muhâsebe ve Murâkabe, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, 142 s.

Özet | Abstract

Mücahit Koçak
Tasavvuf Kültüründe Evlilik ve Bekarlık (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Fatma Altıntaş
Tasavvuf Kültüründe Kadın, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1997, 124 s.

Özet | Abstract

Sema Özdemir
Tasavvuf kültüründe peygamberler, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2004, 88 s.

Özet | Abstract

Yavuz Yücel
Tasavvuf ve tarikatlarda rabıta, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1993

Özet | Abstract

Dilek Arıcıoğlu
Tasavvuf-mûsikî münasebeti , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009, 129 s.

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com