Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Musa Kaval
Schimmel’in Mevlâna’ya Bakışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2006, 169 s.

Özet | Abstract

Mehmet Erdem
Sinan Ümmî ve Kutbü’l-Meânî İsimli Risâlesi Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmİr, 1997, 118 s.

Özet | Abstract

Feramuz Yılmaz
Sivas’ta Ahilik Geleneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Halil Vırıt
Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf (Devam Ediyor), Dokuz Eylül Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Büşra Arslan Meçin
Sühreverdî'nin Akl-ı Surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli Sembolik Hikâyelerinin tahlîli / Analyzing the Suhrawardi's symbolic stories as Akl-i Surh, Âvâz-i Per-i Jibreel and Kissatü'l Ğurbeti'l Ğarbiyye, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DİyarbakIr, 2014, 275 s.

Özet | Abstract

Muhittin Usta
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri, Marmara Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüsü, İstanbul

Özet | Abstract

Ayşegül Mete
Taceddin b. Zekeriyya el-Osmani el-Hindi ve Adabü'l-meşiha ve'l-müridin eserinin tahkik ve tahlili, Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Sakarya, 2012, 128 s.

Özet | Abstract

İdris Türk
Tarikatlar Öncesi Dönemde Mürşid-Mürid İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi SOsyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2002

Özet | Abstract

Hatice Kunt
Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Azize İlhan
Tasavvuf Dönemi Kaynak Eserlerinde Fakr Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2004, 10+63 s.

Özet | Abstract

Tahir Uluç
Tasavvuf Geleneğinde Hırka Giymek ve Giydirmek, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2001, 93 s.

Özet | Abstract

Hatice Çubukçu
Tasavvuf Hareketi İçinde Yer Alan Bayan Mutasavvıflar (H.I-V./M. VIIXI. Yüzyıllar), Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, Samsun, 2004

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt
Tasavvuf Klasik Eserlerinde ve Nakşbendiyye Tarikatı Örneğinde Muhâsebe ve Murâkabe, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, 142 s.

Özet | Abstract

Mücahit Koçak
Tasavvuf Kültüründe Evlilik ve Bekarlık (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Fatma Altıntaş
Tasavvuf Kültüründe Kadın, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1997, 124 s.

Özet | Abstract

Sema Özdemir
Tasavvuf kültüründe peygamberler, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2004, 88 s.

Özet | Abstract

Yavuz Yücel
Tasavvuf ve tarikatlarda rabıta, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1993

Özet | Abstract

Dilek Arıcıoğlu
Tasavvuf-mûsikî münasebeti , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009, 129 s.

Özet | Abstract

Mehmet Sami Sayar
Tasavvufa Gayri İslami ve Gayri Sünni Kaynak Arama Çalışmaları, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 160 s.

Özet | Abstract

İbrahim Temel
Tasavvufa Yapılan İtirazlar ve Bu İtirazların Değerlendirilmesi, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2000, 129 s.

Özet | Abstract

Faruk Çolak
Tasavvufi Açıdan Gece İbadeti ve Manevi Gelişime Etkisi (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Bekir Ayhan
Tasavvufta Mucize ve Krâmet, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1996

Özet | Abstract

Kadir Taşpınar
Tasavvufta Mürşid Râbıtası, Rize Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rİze, 2010

Özet | Abstract

Cengaver Taş
Tasavvufta ruh kavramı, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1994, 244 s.

Özet | Abstract

Yakup Keskin
Tasavvufta Sabır ve Şükür Anlayışı,, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2006

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 222)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com