Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Mehmet Sami Sayar
Tasavvufa Gayri İslami ve Gayri Sünni Kaynak Arama Çalışmaları, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 160 s.

Özet | Abstract

İbrahim Temel
Tasavvufa Yapılan İtirazlar ve Bu İtirazların Değerlendirilmesi, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2000, 129 s.

Özet | Abstract

Faruk Çolak
Tasavvufi Açıdan Gece İbadeti ve Manevi Gelişime Etkisi (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Prof. Dr. vahit Göktaş
Tasavvufî eğitimde çocuğun ahlâkî gelişimi: Gazâli ve Mevlânâ örnekleri, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 222 s.

Özet | Abstract

Bekir Ayhan
Tasavvufta Mucize ve Krâmet, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1996

Özet | Abstract

Kadir Taşpınar
Tasavvufta Mürşid Râbıtası, Rize Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rİze, 2010

Özet | Abstract

Cengaver Taş
Tasavvufta ruh kavramı, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1994, 244 s.

Özet | Abstract

Yakup Keskin
Tasavvufta Sabır ve Şükür Anlayışı,, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2006

Özet | Abstract

Hayri Karaca
Tasavvufta Sefer Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Tasavvufta Velâyet Kavramı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 101 s.

Özet | Abstract

Necdet Ayhan
Tokat Zile’li Muharrem Efendi’nin “Künuz’ül-evliya ve rumuz’ül-asfiya” adlı eserinin incelenmesi ve değerlendirilmesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Fatma Şengül
Usşakilerde Etvar-ı Seb'a , Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 161 s.

Özet | Abstract

Münevver Şerife İldeş
Üsküdarlı Balabanî Hasan Hüsnü Efendi ve "Nesamât-ı Rûhâniye" Adlı Eseri (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
Van ve Çevresinde Yaşamış Mutasavvıflar, Yüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2000, 165+29 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde Tasavvuf , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009, 218 s.

Özet | Abstract

Zekiye Güntan
XIX. Yüzyıl İstanbul mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü'ş-Şürûh isimli mesnevî şerhinden ilk 1001 beytin tahlîli, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 313 s.

Özet | Abstract

Hakan Kaya
XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Nakşibendîlik (İstanbul, Diyarbakır, Bursa), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 140 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ateşyürek
Yakup Afvî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, sAMSUN, 2003

Özet | Abstract

Ömer Özgül
İbn Akile’nin İkdü’l-Cevâhir Fî Selâsili’l-Ekabir Adlı Eseri (Edisyon-Kritik-Tahlil), Dokuz EYlül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2005

Özet | Abstract

Necdet Tosun
İbn Arabi Öncesi Tasavvuf Halvet ve Uzlet, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995

Özet | Abstract

Yusuf Ramazan Saraç
İbnü’-Arabî’nin ed-Dürretü’l-Fahira Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki, Süleyman Demirel Ü. Sosyal Bilimler ENstitüsü, Isparta, 2010, 8+96 s.

Özet | Abstract

Halime Gül
İbrahim b. Ethem ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008, 106 s.

Özet | Abstract

Mehmet Fatih Çankaya
İbrahim Tennûrî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi , Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sİvas, 2009, 199 s.

Özet | Abstract

Hasan Rıza Özdemir
Yeni-Eflatunculuğun Tasavvufa Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2010, 154 s.

Özet | Abstract

Necmettin Şeker
İlk dönem sufilerinde hadis yorumu, Erciyes Ü. SOsyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1998, 354 s.

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com