Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Kamran Abdullayev
İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 125 s.

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1989, 208 s.

Özet | Abstract

Arif Demir
İslam tasavvuf kültüründe musiki dinleme adabı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 163 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
İsmail Hakkı Bursevi ve temamü’l-feyz adlı eseri (birinci kısım), Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, 265 s.

Özet | Abstract

Elif Söyleyici Dedeler
İsmâil Hakkı Bursevî'nin "Risâleyü'l-Hazarâti'l-Hamsi'l-İlâhiyye" ve "el-İnsânü'l-Kâmil" adlı eseri (metin- İnceleme), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 270 s.

Özet | Abstract

Müslüm Dinç
İsmail Hakkı Bursevî'nin ed-Dürerü'l-İrfaniyye adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Tahkiki, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1998

Özet | Abstract

İhsan Soysaldı
İsmail Hakkı Bursevî'nin Kitabü'n-Netice Adlı Eserindeki Tasavvufî Istılahlar, Harran Üniv Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 1998

Özet | Abstract

Fatih Tüzek
İsmâil Hakkı Bursevî'nin Vâridât adlı eserinin transkripsyon ve incelenmesi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 295 s.

Özet | Abstract

Ahmet Koç
İsmâil Hakkı Bursevî’nin (v. 1137/1725) Tuhfe-i İsmâiliyye Adlı Eseri , Yüzüncü yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Van, 2008, 197 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuhfe-i Hasekiye’sinin Birinci Bölümü : Metin ve Tahlili, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 231 s.

Özet | Abstract

Mehmet Tabakoğlu
İsmail Hakkı Bursevî’nin Tuhfe-i Hasekiyye’sinin ikinci bölümü (metin ve tahlil), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 11+327 s.

Özet | Abstract

Nizamettin Burak
İsmail Hakkı Bursevî’nin Vesîletü’l-Merâm’ı (İnceleme-Metin), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Arzu Çelikçeken Polatoğlu
İsmail Hakkı Bursevî’nin Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayram Velî Adlı Eseri (İnceleme ve Metin), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Fuat Sünger
İsmail Şirvanî ve Tasavvufî Faaliyetleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 77 s.

Özet | Abstract

Fatma Gedik
İsmail-i Ankaravi (ö.1041/1631) ve Füthat-ı Ayniyye" isimli Eseri, Selçuk Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 313 s.

Özet | Abstract

Bayram Akdoğan
İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 269 s.

Özet | Abstract

Cenan Gürbüz
İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Sivas başlığı altında bulunan sicil dosyaları, Cumhuriyet Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sİvas, 2010, 335 s.

Özet | Abstract

Ayten Doğru
Yusuf Hakiki Baba, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Selma Başer
Zahide Hanımlar ve Tasavvuf Dönemi Hanım Sûfiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2005

Özet | Abstract

Ali Tenik
Zerruk el-Fâsi'nin Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1998, 111 s.

Özet | Abstract

Bekir Köle
Zeynüddin Hafi hayatı, eserleri tasavvuf anlayışı ve el-Vasaya`l-Kudsiyye adlı eserinin tahkiki, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 268 s.

Özet | Abstract

Şeyma Unaş
Zileli Muharrem Efendi’nin “Şerhu Kaside-i Bürde” İsimli Eseri Çerçevesinde Tasavvufî Düşüncesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Cuma Hündür
Şanlıurfa Havalisinde Tasavvuf, Zahidler ve Tarîkatlar, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1997

Özet | Abstract

Fikret Mutlu
Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2005, 210 s.

Özet | Abstract

Cenan Gürbüz
Şer’iyye Sicilleri Arşivine Göre Sivaslı Sûfîler (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com