Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Mustafa Öcal
14. Yüzyıl Osmanlı kültüründe Tasavvuf ve İslamiyet Bütünlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1983, 275 s.

Özet | Abstract

Ayfer Can
16. Asır ve Sonrası Osmanlı Toplumunda Şeyhülislamlar ve Tasavvuf (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
16. Yüzyıl bir Türk Sufisi: Yakub-ı Çerhi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, 315 s.

Özet | Abstract

Ali Öztürk
16. Yüzyılda Halveti Divan Şairleri, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003

Özet | Abstract

Necdet Yılmaz
17. Asırda Anadolu’da Tasavvuf, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 494 s.

Özet | Abstract

Selçuk Eraydın
17. Asırda Yazılan Divânlardaki Tevhid ve Natlardaki Tasavvufî Remizler, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1984

Özet | Abstract

Hasan Basri Öcalan
17. Yüzyılda Bursa’da Tasavvuf Kültürü, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999, 209 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
18. Asırda Anadolu'da Tasavvuf, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2002, 364 s.

Özet | Abstract

Sezai Küçük
19. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 420 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001, 860 s.

Özet | Abstract

Abdullah Kartal
Abdulkerim Cilî’nin Tasavvuf Felsefesi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 272 s.

Özet | Abstract

Mustafa Hilmi Baş
Abdullah Bosnevî’nin hayatı (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
Abdullah Ensarî Herevî'nin Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Sad Meydan'ı, İstanbul, 2013, 482 s.

Özet | Abstract

Mehmet Akkuş
Abdullah Salahaddin-i Uşşakî'nin Hayatı ve Eserleri, Anakara Üniversitesi, Ankara, 1985, 405 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

Murat Özaydın
Abdurrahman Aktepe’nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2008, 345+49 s.

Özet | Abstract

İbrahim Allahverdiyev
Abdurrahmân Câmî ve tasavvufî görüşleri , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 6+295 s.

Özet | Abstract

Mehmet Sait Mermutlu
Abdurrahman Nesib Efendi, hayatı, dinî-tasavvufî kişiliği ve Divânı'nın tahlili , Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , ŞanlIurfa, 2010, 350 s.

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

İbrahim Baz
Abdülehad Nuri-i Sivasî’nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2004, 436 s.

Özet | Abstract

Zeliha Öteleş
Abdülganî en-Nâblusî şerhi bağlamında İbnü'l-Fârız'ın Kasîde-i Tâiyye'sinde Seyr u Sülûk, İstanbul, 2014, 348 s.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1997, 377 s.

Özet | Abstract

İsa Çelik
Âbidin Paşa (1259/1843-1324/1906)’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2001

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
Ahmad al-Rifaî sa vie son oeuvre et sa tariqa, Academie de Paris Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Parİs, 1973, 433 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 178)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com