Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Vahit Göktaş
"Osmanlı'nın Son Döneminde Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin ve Kelami Dergahı Şeyhi Es'ad Erbili'nin Duaya Yükledikleri Anlam", Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Dempozyumu, 03-05 Ekim 2013, GÜmÜŞhane

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Osmanlılar Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, 21-25 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Osnovnıye Vzglyadı Hoca Ahmed Yasavi i Ego Posledovateley", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Konferansı, 30 Eylül 2008, TÜrkİstan

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Otizm ve İnsan Sevgisi", Otizm ve İnsan sevgisi, 9 Nisan 2014, ŞanlIurfa, 2014

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı", ERZURUM İSPİRLİ KADIZÂDE MEHMET ÂRİF EFENDİ VE ÖMER EFENDİ SEMPOZYUMU, 2-4 Mayıs 2014, Erzurum, 2014, ss. 675-698

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî", Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, ss. 15-38

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrahim Alkış
"Reb’-i Reşîdî Hankâhında İki Ârif: Dâvûd-i Kayserî ve Abdürrezzâk-ı Kâşânî", Ulusalararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, 2015, İznİk-Bursa, 2015

Özet | Abstract

Osman Demir
"Ricalü'lgayb İnancı ve Toplum Hayatına Yansımaları", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-VI: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II, İstanbul, 2004, ss. 155-166

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Selçuklular Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2005, Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Selimiye Tekkesi Şeyhi Ali Behçet Efendi ve Risâle-i Ubeydiye-i Nakşibendiye Adlı Eseri", II. Üsküdar Sempozyumu , 12-14 Mart 2004, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Güldane GÜNDÜZÖZ
"Sembolizm ve Mitoloji Bağlamında Tasavvuf Kültüründe Hırka, Alem ve Seccade", TLÇK

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
"Seyyid Ali Harpûdî ve Risâle-i Beyân-ı Tarîk-i Nakşibendî Adlı Eseri - Tahlil ve Terceme-", Uluslararası Harput'a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015, ElazIĞ, 2016, ss. 125

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Gökbulut
"Seyyid Burhâneddîn'in Mürşidi Bahâeddîn Veled'in Kübrevîliği Üzerine", Uluslararası Seyyid Burhâneddîn Tirmizî Sempozyumu, 30 Eylül-2 Ekim 2011, Kayserİ

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Seyyid Nesimî", I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlı'ya Diyarbakır Sempozyumu, 2004, DİyarbakIr, 2004

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Seyyid Nesîmi'de Tasavvuf Anlayışı", I. Uluslararası Seyyid Nesîmi Sempozyumu, 2005, Ankara, 2005

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Siirt'te Tasavvuf Kültürü", Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-21 Eylül 2006, Sİİrt

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Sofyalı Bâlî Efendi'de İnsanla İlgili Üç Temel Kavram: Fıtrat, Saâdet ve Şakâvet", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya / Bulgarİstan, 2006, ss. 9

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Sofyalı Bâlî Efendi'nin Manzume-i Varidatında Tasavvufî Unsurlar ", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya/Bulgarİstan, 2006, ss. 12

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri", Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Sosyal Hizmetlerde Din Görevlilerinin Yeri", I. Doğu Anadolu Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2005, Tatvan

Özet | Abstract

Osman Türer
"Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarîkatlar", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, 20-21 Ekim 2000

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Sufi Düşüncede İnsan Anlayışı", Uluslararası Muasır Dünyada İnteqrasiya ve Elmin Aktual Problemleri Sempozyumu, Azerbaycan, 2017

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
"Sûfî Mütefekkirlerin “Gayb”a Bakışları", Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II), İstanbul, 2004, ss. 299-306

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow", The Triumphs and Travails of Authoratian Modernisation in Turkey and Iran, Amsterdam, The Nethe, 19

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Sufi Understanding of Human in the Case of Niyazî-i Mısrî", IX. International Symposium of Sufism, 24-27 May 2002, Bellevue,

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com