Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس

Çelebi Halife diye meşhur olan Cemâl-i Halvetî, Halvetiyyenin Cemâliyye kolunun kurucusudur ve Halvetî tarîkatının İstanbul’daki ilk temsilcisidir. XV. yüzyılda yaşam süren Cemâl-i Halvetî, tasavvuf dışında tefsîr, hadîs gibi diğer İslamî ilimlerde de eserler telif etmiş bir sûfîdir. Eserlerinin hemen hepsini neredeyse Arapça olarak kaleme almış olan Cemâl-i Halvetî bazı sûre ve âyetlerin tasavvufî/işârî tefsirlerini yapmıştır. Bu eserler arasında en önemlilerinden birisi de “Te’vîlâtü Cemâl el-Halvetî min Sûreti’l-fâtiha ve’d-duhâ ilâ sûreti’n-nâs” adlı işarî tefsiridir. Bu makalede biz müellifin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verdikten sonra adı geçen işarî tefsîrinin tahkikli neşrini yapmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler

Cemâl-i Halvetî, İşârî Tefsîr, Sûre Tefsîri, Halvetiyye.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com