Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

XIV. Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü’s-Serrâc’ın Tasavvufî Düşünceleri

İbnü’s-Serrâc, XIII. yüzyılın son yarısı ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Şam’da yaşamış bir Rifâî şeyhidir. Ömrünün bir kısmını kadı olarak görev yaptığı Güney Doğu Anadolu’da, Fı-rat havzasında geçirmiştir. Yaşadığı dönemde Şam bölgesine bağlı olan Adıyaman, Besni, Kâhta, Urfa, Harran, Suruç, Birecik, Mardin ve Hakkâri gibi şehirlerde yaşayan tasavvuf şeyhleri ve zümreleri hakkında verdiği Bilgiler ilk elden olduğu için önemlidir. Onların menkıbelerine Tüffâhu’l-ervâh ve miftâhu’l-irbâh adlı eserinde geniş bir şekilde yer veren İbnü’s-Serrâc, tasavvufî düşüncelerini Teşvîku’l-ervâh ve’l-kulûb ilâ zikri Allâmi’l-guyûb adlı eserinde açıklamıştır. Bu makalede İbnü’s-Serrâc’ın hayatı, eserleri ve Teşvîku’l-ervâh adlı eserinden hareketle tasavvufî düşünceleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler

İbnü’s-Serrâc, tasavvuf, menkıbe, tâlib.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com