Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk

Sarı Saltuk hakkında Bilgi veren en eski kaynak niteliğindeki Tüffâhu’l-Ervâh’ta İbnü’s-Serâc onunla ilgili sekiz anlatıya yer vermiştir. Naklettiği anlatıların hemen tamamını Sarı Saltuk’un mürîdi Seyyid Behramşah’tan ve başka güvenilir şahıslardan dinlediğini ifâde etmiştir. İbnü’s-Serrâc, Seyyid Behramşah’ı ve Sarı Saltuk’u gençlik yıllarında bizzat tanımıştır. Kendisi ile yazışacak kadar aralarında samimi bir ilişki söz konusu olan Sarı Saltuk’un tarîkat mensûbiyeti konusunda verdiği Bilgiler, onun hem Rifâyye tarîkatı ile ilişkisini gösterir hem de Bektaşî geleneğini destekler niteliktedir. İbnü’s-Serrâc’ın anlattığı menkıbelerdeki Sarı Saltuk, Saltuk-nâme’de de nakledildiği gibi savaşçı, gâzi nitelikli bir derviştir. Makalede İbnü’s-Serrâc’ın Sarı Saltuk’la ilgili naklettiği Bilgiler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler

İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Sarı Saltuk, Rifâiyye tarîkatı

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com