Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Sühreverdî'nin Akl-ı Surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli Sembolik Hikâyelerinin tahlîli / Analyzing the Suhrawardi's symbolic stories as Akl-i Surh, Âvâz-i Per-i Jibreel and Kissatü'l Ğurbeti'l Ğarbiyye

Tezin konusu, Sühreverdî'nin Akl-ı Surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl İsimli Sembolik Hikâyelerinin Tahlîli'dir. Konu, Sühreverdî'nin bizzat yazdığı birincil kaynaklar incelenerek ve bu alanda araştırma yapmış Bilginlerin emeklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada amaç, Sühreverdî'nin kısaca yaşam öyküsünü, temel düşüncelerini, kurduğu işrâk okulunun esaslarını gözden geçirerek Sühreverdî sembolizmini ve bu bağlamda sembolik hikâyelerini anlamak ve yorumlamaktır. Bu çalışmayla, Sühreverdî'nin kısa ömrünü büyük gayret ve feragatlerle okuma, araştırma ve yazma faaliyetleriyle geçirdiği, ilkin Meşşaî Felsefe'de yetkin hale geldiği, ardından aklî ve felsefî burhanın teşne ruhunu doyuramadığı için kalbi veya zevki marifete erişmek için seyr-i sülûka veya riyazete girdiği ve son tahlilde kurduğu Hikmet-i İşrak mektebiyle beyan, burhan ve irfanı büyük bir deha örneğiyle sentezleyerek kardeş kıldığı ancak kurtuluşu sağlayan en önemli Bilginin, kalbi veya zevkî yoldan edinilen irfan olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com