Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Seyyid Ahmed Çapakçûrî’nin Müridi Muhammed İhsan Oğuz’a Gönderdiği İrşâd Mektupları.

Kültürel tarihimizde, tasavvufî ilim ve yaşantısıyla toplumun manevi inşasına katkıda bulunmuş önemli şahsiyetler vardır. Bunlardan bir kısmı eser ve faaliyetleriyle çokça şöhret bulurken; bir kısmı da oldukça sade ve mütevazı yaşantılarıyla göz önünden uzak kalmışlardır. Bu şekilde, fakirlik kisvesine bürünerek toplumdan kendini gizleyen manevî şahsiyetlerden birisi de, son devir Nakşî âlim ve şeyhlerinden Seyyid Ahmed Çapakçûrî’dir. Onun, müridi Muhammed İhsan Oğuz’a gönderdiği irşâd mektupları, tasavvufî konulardaki ilim ve irşâd tecrübesini ortaya koymaktadır.
Oğuz, rüyada iken mana âleminden aldığını söylediği bir işaretle şeyhi Çapakçûrî’ye intisap etmiştir. Bu intisap, tasavvufta başvurulan bir irşâd ve eğitim metodu olan mektubât geleneğiyle gerçekleşmiştir. Bu gelenek, bir kısım şeyhler tarafından müridlere tavsiyelerde bulunmak, tasavvufun inceliklerini öğretmek, onların seyr u sülûk süreçlerini yönetmek ve irşâdlarını sağlamak gibi çeşitli maksatlarla son devirlere kadar devam ettirilmiştir. Şeyh Seyyid Ahmed Çapakçûrî ile müridi Muhammed İhsan Oğuz arasındaki mektuplaşmalar, bunun en önemli örneklerindendir. Oğuz, şeyhi Çapakçûrî’yi görmeden, mektuplaşmayı başlatmıştır. Çapakçûrî de, bu mektuplara verdiği cevaplarla müridinin seyr u sülûkünü tamamlamış ve icâzetini vermiştir. Çapakçûrî, yaklaşık üç yıl içerisinde gönderdiği toplam dokuz mektupta, tasavvuf yolunun esaslarına dair önemli Bilgiler de aktarmıştır. İrşâd mektuplarının muhtevasının ortaya konulacağı bu çalışmanın, onun tasavvufî tecrübe ve birikimini göstererek, tasavvuf ilmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler

Seyyid Ahmed Çapakçûrî, İhsan Oğuz, İrşâd, Mektubât.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com