Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

KIRIMLI SELİM BABA VE BAZI KUR ÂN ÂYETLERİNE YÖNELİK TASAVVUFÎ YORUMLARI

Özet
XVIII. asırda yaşamış Kırım’lı bir Türk mutasavvıfı olan Kırımlı Selim Baba’nın doğum
yeri ve tarihi ile ilgili kaynaklarda her hangi bir Bilgi bulunmamaktadır. Kendisiyle ilgili tek
bildiğimiz Kırımlı olmasıdır. Ailesi, şeceresi, evliliği ve çocuklarıyla ilgili de bir Bilgimiz
yoktur. Tahsil hayatını İstanbul’da tamamlayan müellifimiz kadılık mesleğini icra etmiştir.
Bosna kadı vekilliğinde iken mesleğini terk edip, önce Şeyh Muhammed Efendi isminde bir zata
intisab etti. Mürşidinin vefatından sonra Kesriyye’de Kâdirî şeyhlerinden Hüseyin Efendi’den
tarîkat eğitimini tamamlayıp, hilâfet makamına getirildi. Şeyhinin emriyle önce Üsküp’te daha
sonra Selanik vilâyet sancağının merkez kazalarından olan Köprülü’de irşâd görevine başladı
ve ömrünün sonuna kadar burada yaşadı.
Selim Baba yukarıda zikrettiğimiz iki eserinde Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım âyetlerini
mutasavvıfların işârî tefsirde dikkat ettikleri esaslar çerçevesinde tefsir etmiştir. Kendisi ehl-i
sünnet ve’-l cemaat itikadına bağlı, vahdet-i vücûd anlayışına sahip meşhur bir âlimdir

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler: Kırımlı Selim Baba, Burhanü’l-Ârifîn, Miftâhu’l- Müşkilâti’sSâdıkîn,
Tasavvufi Yorum

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com