Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve ‎Mecmûa-yı Tekâyâ’sı

Bu çalışmamızda son dönem Celvetî şeyhlerinden Üsküdarlı Bandırmalızâde Ahmed Münib ‎Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında Bilgi verilmiş ve eserlerinden Mecmûa-yı Tekâyâ yeni harflere ‎bazı açıklamalarla aktarılmıştır. Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi, 1275/1858 tarihinde ‎Üsküdar’da Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası Bandırmalızâde Şeyh Küçük ‎Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911)’dir. Tahsilini sırasıyla Üsküdar Fıstıklı Mektebi, Paşakapısı ‎Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’nde ikmâl eden Ahmed Münib Efendi, amcası Şeyh Mehmed ‎Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) vasıtasıyla tasavvuf yoluna sülûk etmiş ve babası Mehmed Gâlib ‎Efendi’den tarîkat icâzetini almıştır. Ayrıca Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne girmiş ve 29 sene ‎memuriyetten sonra Cihât İdâresi Kâtibliği’nden 1327/1909 tarihinde kendi isteğine üzerine emekli ‎olmuştur. 1336/1918 yılında Üsküdar’da vefât eden Ahmed Münib Efendi’nin basılı ve basılı olmayan ‎birçok eseri vardır. Mecmûa-yı Tekâyâ, Mir’âtu’t-Turuk, Hukûk-ı Veled, Ta‘rîfü’l-Hitân ve Risâle-i ‎Akîka basılmış eserleridir. Mecmûa-yı Tekâyâ’sında İstanbul’da bulunan toplam 304 tekkeden ‎bahsetmiştir.‎

Anahtar Kelimeler

Celvetiyye, Bandırmalızâde Ahmed Münib, Mecmûa-yı Tekâyâ

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com