Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri

‎17. yüzyılda yaşayan ve” Âlim Şeyh” diye bilinen Ş‎‏‍‏eyh Muhammed Âlim Sıddıkî Alevî, Pir-i ‎Türkistan Hoca Ahmed-i Yesevî hazretlerinin takipçilerinden ve Yesevî müelliflerindendir. Onun ‎Lemehât min Nefehâti’l-Kuds isimli eseri Ahmed-i Yesevî, Yesevî takipçileri ve Yesevîlik ekolü ‎hakkında geniş Bilgileri içeren mühim bir kaynaktır. Bu eserde Ahmed-i Yesevî, onun ‎hayatı,kerâmetleri, sözleri,Yeseviyye meşâyihi, Yesevîlik adabı ve cehrî zikir hakkında Bilgi ‎verilmiş.Yeseviyye mensuplarının bir çok tasavvuf meselelerine dair fikirlerine yer verilmiş, cehrî ‎zikir olan zikr-i erre müdafaa edilmiş,Yesevî mensuplarının diğer tarikat mensuplarıyla, aynı ‎zamanda hükümdarlarla ilişkilerine dair malumatlar beyan edilmiştir. Âlim Seyh, Hudâydâd-i Velî, ‎Kâsım Şeyh, Pirim Şeyh gibi kendi zamanında meşhur olan Yesevî mesayihının talebesi olup, ‎onların izinden yürüyerek cehrî zikri müdafaa etmiştir. Dönemin şeriat ve tarikat âlimi olarak ‎tanınmıştır. Ayrıca, hükümdarlarla da iyi ilişki kurmuş, içtimai hayatta faal olmuş, halkın ‎sıkıntılarını halletmeye çalışmıştır. ‎Şeyh hakkında başta Lemehât olmak üzere, onun halifeleri ve ‎takipçilerinin eserlerinde malumat bulunmaktadır. Lemehât henüz ilim âlemine ve geniş ‎okuyucular kitlesine tam anlamda tanıtılmamıştır. Dolayısıyla bu makalenin Yesevîlikle ‎ilgilenenlerin dikkatini çekeceğini umuyoruz.‎

Anahtar Kelimeler

Şeyh, Yesevilik, Lemehât,zikr-i erre.‎

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com