Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn

Verdiği eserler ve hayatı boyunca yaptıklarıyla “Şeyhulİslâm” lakabıyla tanınan ve haklı bir ‎saygınlığa sahip olan Abdullah-ı Herevî’nin, hakkında en çok yorum yapılan en çok yankı bulan ‎eserlerinin birisi de Menâzilü’s-sâirin’dir. Menâzilü’s- sâirîn’de tasavvuf terimlerini daha önce hiç ‎yapılamayan bir biçimde tasnif etmiş ve açıklamıştır. Yüz makamı on ana başlıkta toplamış, her ‎makamı bir âyet-i kerime ile desteklemiştir. Her makam âvam, havas ve hassu’l-havas için ayrı ‎ayrı açıklanmıştır. Herevî’nin eserini ilginç kılan bir diğer önemli sebep, şerhleridir. Özellikle ‎vahdet-i vücûd düşüncesini besleyici nitelikteki anlatımlar şârihler arasında hararetli ‎tartışmalara sebep olmuştur. Bu çalışmada Abdullah-ı Herevî’nin hayatı ve Menâzilü’s-sâirin ‎hakkında Bilgi verilmeye çalışılacaktır.‎

Anahtar Kelimeler

Abdullah Herevî, Menâzilü’s-sâirîn

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com