Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Tercümesi

Gazâlî’ye nispet edilen fakat Ebû Sâbit Muhammed b. Abdülmelik et-Tûsî ed-Deylemî (ö. ‎‎589/1193)’ye ait olduğu anlaşılan Reh-nümâ-yı Ma‘rifet, son dönem Mevlevîliğinin önemli ‎isimlerinden Ahmed Remzî Akyürek (1872-1944)’in tasavvufî eser tercümelerinden ‎biridir. Bu makalede Akyürek’in diğer tercümeleri kısaca zikredilmekte, söz konusu eserin ‎adı ve müellifi hakkında Bilgi verilmekte ve matbû nüshası esas alınarak hazırlanan ‎çevrimyazısı sunulmaktadır.‎

Anahtar Kelimeler

Ahmed Remzi Akyürek, Ebû Sâbit Muhammed b. Abdülmelik ed-Deylemî, Rehnümâ-yı ‎Ma’rifet, Mevlevîlik, Tasavvufî edebiyat.‎

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com