Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Son Dönem Rifâî Şeyhlerinden Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi’nin Risâle-i Tasavvuf Adlı Eseri

Bu çalışmamızda Edirne’li Kabûlî Mustafa Efendi (ö. 1829)’nin hayatı ve eserleri ‎hakkında kısaca Bilgi verilmiş, bilinmeyen eseri Risâle-i Tasavvuf yeni harflere bazı ‎açıklamalarla aktarılmıştır. Kabûlî, XIX. asır Türk mutasavvıf ve divân şâirlerindendir. ‎Edirne’de doğmuştur. Edirne’de mahkeme başkâtibi iken bu görevini bırakarak ‎tasavvuf yoluna girmiştir. Edirne’de ve Rûmeli’nin çeşitli bölgelerinde irşâd ‎faaliyetlerinde bulunmuştur. Tasavvufla ilgili Kenzü’l-esrâr, Mûsıletü’l-hidâye, Fars ‎lügatına dair Müşki’l-küşâ ve mürettep Dîvân’ı vardır. 1244/1829 tarihinde vefat ‎etmiştir.‎

Anahtar Kelimeler

Rifâiyye, Edirne, Kabûlî Mustafa Efendi, Tasavvuf Risâlesi.‎

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com