Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri

İbn Kemmüne 13. yüzyılda yaşamış bir İslam filozofudur. İbn Rüşd sonrası İslam felsefesinin düşüşe geçtiğini belirten felsefe tarihçilerinin İbn Kemmüne’yi ve çalışmalarını göz ardı ettikleri görülmektedir. İbn Sinâ ve Suhreverdî’nin eserlerine şerhler yazan İbn Kemmüne, fizik, kimya, tıp, metafizik, mantık, ahlâk ve din felsefesi ve tarihi ile ilgili bilinen toplam on beş eser ortaya koymuştur. Eklektik bir kişiliğe sahiptir. Yahudi asıllı olan İbn Kemmüne’nin on iki imamcı Şiî bir Müslüman olduğuna dair görüşler de vardır Aslında o, üç semavî dini ve özelliklerini tespit edecek düzeyde derin bir din Bilgisine sahiptir. Anlaşılıyor ki üç dinden de kendisine bir şeyler katmış ve herhangi birinin katı bir savunucusu olmaktan çok uzlaştırıcısı olmuştur. Nefs ve kuvvetleri konusunu geçmiş filozoflarla aynı çizgide ele almaktadır. İnsanın gayb hakkındaki Bilgisini incelerken, gayb hakkındaki Bilgiyi insan açısından mümkün görmektedir. Tenasühe inanan İbn Kemmüne’nin semavî dinler dışındaki inançlarında da etkisinde olduğunu görüyoruz.
Anahtar kelimeler: İbn Kemmüne, İslam nelsefecisi, nefs.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com