Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar

Tasavvuf Bursa kültürünün temelidir. Bursa’nın kültürel gelişiminde özellikle Türkistanlı dervişlerin etkileri inkâr edilemez. Hatta tüm Anadolu’da bugün varolan kültürel etki ve duyuşların temeli, Türkistanlı dervişlerin anlayışlarına dayanır. Bu çalışma, Türkistan dervişlerinin Bursa kültüründeki etkilerine ışık tutmak için hazırlanmıştır.
Tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte konuyla ilgili bazı kavram ve anlayışlar hakkındaki farklı görüşler verilmiştir. Birinci bölümde Türkmen göçleri ve sonuçlarıyla birlikte, XIV-XV. yüzyıllarda Anadolu ve Bursa’nın bilimsel ve kültürel durumu ortaya konmaya çalışılmıştır.
İkinci bölümde Türkistanlı dervişler ve faaliyetleri incelenmiştir. Sırasıyla Orhan Gazi döneminde Bursa’ya gelen Abdallar, Yıldırım dönemi ve sonrasında gelen dervişler incelenmiş, kurucusu bilinmeyen dergâhlara da yer verilmiştir. Dervişler hakkında Bilgi verilirken kimlikleri, varsa tarîkatları, devletle ve diğer dervişlerle ilişkileri, eserleri, tekkelerinin tarihçeleri ve etkileri ele alınmıştır. Görsel malzeme olarak 27 fotoğraf ve iki ilahi notası vardır. Sonuç olarak tez, biyografik bir çalışma olmuştur.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com