Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Tasavvufta Velâyet Kavramı

Tasavvufî düşüncenin anahtar kavramlarından biri “velâyet”tir. Bu kavram, Sehl-i Tusterî ve Hakim-i Tirmizî’nin eserlerini yazdıkları hicri III. asır sonlarından itibaren farklı anlamlar yüklenerek değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada, “velâyet” kavramının etimolojik olarak ifade ettiği anlam alanları irdelenmiş, sûfîlerin Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîslerden referans alarak yaptıkları tanımlama ve yorumlar değerlendirilmiştir.
Çalışma hazırlanırken, özellikle Hakim-i Tirmizî ve İbn Arabî’nin eserlerine baş vurulmuştur. Bu arada kavram hakkında farklı açılımlar getiren muhtelif tasavvufî kaynaklardan da yararlanılmıştır.
Kavramın anlam alanıyla bağlantılı olarak kesbi ve vehbi velayet, umûmî ve husûsî velâyet, nübüvvet-velâyet ilişkisi, Hakikat-i Muhammediyye, Hatmü’l-Evliyâ, velîlere mahsus Bilgi türleri, Ricâlu’l-gayb ve kerâmet konuları da çalışmanın bütünlüğü içinde ele alınıp incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

velâyet, nübüvvet-velâyet ilişkisi, Hakikat-i Muhammediyye, Hatmü’l-Evliyâ, kerâmet

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com