Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri

Bu çalışma, son devrin önde gelen ilim ve irfan büyüklerimizden birisi olan Nurettin Topçu’nun eserler
inde, sûfîlik ve bu yolun büyükleri hakkındaki düşüncelerini kapsamaktadır. Topçu’ya göre İslâm’da mistisizm, tasavvuf şeklinde ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber zamanında dahi sûfîlik vardı. Sonraki zam
anlarda tasavvuf adını alan sûfîlik, bir gönül terbiyesi, Kur’ân’dan kalp ilmini çıkaran felsefe, hakikatte bir insan ilmi, dünyadan sıyrılarak kendi ruhuna çevrilen içsel insanın hayat denemesi ve Allah yolundaki
atletizmidir. İlk sûfî Hasan Basrî olup, ondan sonra Ebû Tâlib Mekkî, Kuşeyrî, Bâyezîd, Cüneyd, Hallâc, Herevî, Gazzâlî, Geylânî, Yesevî, Sühreverdî, Attâr, Necmüddin Kübrâ, İbnü’l-Arabî, Konevî, Mevlânâ, Hacı Bektâş, Yûnus, Hacı Bayrâm, Câmî, İmâm-ı Rabbânî, Niyâzî-i Mısrî, İbrahim Hakkı gibi nice sûfî şahsiyet yetişmiştir. Kültür, edebiyat ve sanat dünyamızın eski ihtişamına kavuşması, bunları tanımak ve tanıtmakla mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Nurettin Topçu, Tasavvuf ve İslâm Sûfil

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com