Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi

Ebü’l-Abbâs es-Sebtî 524/1130 yılında Sebte’de doğdu. Altı yıl Ebû Abdillah Muhammed el-Fehhâr’ın yanında öğrenim gördü. İlim Tahsili gayesi ile on altı yaşındayken Merâkeş’e gitti. Kırk yıl kadar Merakeş yakınlarındaki Igilliz Dağında kaldı. Sultan Mansur’un daveti ile halvetini tamamladı ve 580/1184 yılında Merâkeş’e geldi. 601/1205 yılında gerçekleşen vefatına kadar müderris olarak hizmet etti. Cömertlik ve yardımlaşma esasına dayanan tasavvufî düşünceye sahip oldu. İbn Arabi bu özelliğinden dolayı kendisini Sahibü’s-Sadaka olarak tanımladı. Varlık felsefesinde rahmet prensibini benimsedi. Gazali, Abdülkadir-i Geylani, Ebu Ya’zi ve İbn Hirzihim’in tasavvufî çizgisini sürdürdü. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı oldu. Sosyal huzurun sağlanmasına çalıştı. Geniş kitleleri etkisi altına aldı. Fikirlerinden dolayı resmi otoritenin takdirini kazandı. Bu özelliğinden dolayı sistemine el-Mezhebü’l-Cûdî adı verildi. Merakeş’in manevi hamisi kabul edildi. Sebatü Ricalden biri olarak ün saldı.

Anahtar Kelimeler

Ebü’l-Abbas es-Sebtî,
Merakeş
Fas
Sebatü Ricâl
Sadaka
Sebte
Muvahhidler Devleti

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com