Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Ali Tenik" kelimesi için arama sonuçları

Ali Tenik
"Vahit GÖKTAŞ, Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Tasavvuf Anlayışı, (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 409 s.", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 453-459

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ömer YILMAZ, İbrahim Kûrânî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Doktora ‎Tezi, Danışman: Doç. Dr. Mustafa AŞKAR, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler ‎Enstitüsü, Ankara 2004, XIII+387 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 395-412

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Düzen, İbrahim, Aziz Nesefî’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, ( Doktora Tezi), ‎Danışman: Tahsin Yazıcı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü), İs‎tanbul 1971, 250 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 303-322

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi, Marifetin ifadesi Sorunu, (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara 2005, 473s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 457-470

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ruhu'l-Mesnevî: Mesnevî’nin İlk 748 beytinin Şerhi, İsmail Hakkı Bursevî, hzırlayan: İsmail Güleç, İnsan Yay., İstanbul 2004, 1174", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 813-814

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Bilen Kalp-Ruhsal Dönüşümün Sûfî Yolu, Kabir Helminski, çeviren Refik Algan, Dharma Yayınları, İstanbul 2001, 370 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 311-314

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması", IV.Kutlu Doğum Sempozyomu "Kur'an ve Hz. Peygamber", 17-18 Nisan 2010, ŞanlIurfa, 17, ss. 12

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Çiftçi, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan Harakân :Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Ta-savvufî Görüşleri, Nûru’l-’Ulum ve Münâcât’ı: Çeviri-Açıklama-Metin, Şehit Ebü’l- Hasan Harakânî Derneği Yayınları, Ankara 2004, 430s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 476-480

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 471-509

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
Zerruk el-Fâsi'nin Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1998, 111 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Ahîliğin Tasavvufî Boyutu ve Şanlıurfa'da Ahîlik İzleri", Marife, Konya, 2002, sayı: 2, ss. 133-159

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Mevlânâ'nın Mutasavvıf Şâirlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyomu , 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Hakîkat-ı Muhammediyye Anlayışı: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, 7-8 Mart 2009, Sakarya, 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasvvufî perspektifte Birlikte Yaşama anlayışı", II. Kutlu Doğum Sempozyumu, İsl3am Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi, 19-20 Nisan 2008, ŞanlIurfa, 2008, ss. 213-226

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Perspektifte Üveys el- Karanî ve Üveysîlik", Veysel Karanî, 18-20 Haziran 2009, Sİİrt, 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"The Four principles of bioethics' as found in 13th century Muslim scholar Mawlana's teachings", http://www. biomedcentral.com/1472-6939/3/4, BMC Medİcal Ethİcs 2, sayı: 3:4, ss. 1-7

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İlâhî Aşk", Seyir, ŞanlIurfa, 2001, sayı: 1, ss. 18-19

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf ve Edebiyat", Seyir, ŞanlIurfa, 2002, sayı: 2, ss. 30-33

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İslâm Sanatı", Seyir, ŞanlIurfa, 2002, sayı: 3, ss. 30-32

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Yahudi Mistisizmi", Seyir, ŞanlIurfa, 2002, sayı: 4, ss. 12-14

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Nâbî'de Tasavvufî Düşünce", Şâir Nâbî Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar.", Uluslararası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010, Van

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler", geçmişten günümüze şanlıurfa'da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, ss. 195-210

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri", geçmişten günümüze şanlıurfa'da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, ss. 295-305

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği", geçmişten günümüze şanlıurfa'da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, ss. 307-319

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 77)
« Önceki1234Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com