Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Himmet Konur" kelimesi için arama sonuçları

Himmet Konur
Sufi Ahlakı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 120 s.

Özet | Abstract

Himmet Konur
İbrahim Gülşenî: Hayatı, Eserleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000, 272 s.

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 149-157

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
"Gülşenîliğe Dair Bir Eser: Nazîr İbrâhim'in Beyân-ı Tarîkat-ı Gülşenî'si", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 65-80

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
Hasan Sezâî ve Mektupları Işığında Tasavvuf Hayatı, Tibyan, İzmİr, 2003

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Makamlar ve Haller", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmİr, 1995, cilt:IX., ss. 319-328

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Şeriat ve Tasavvuf", İslamiyat, 1998, cilt:I., sayı: 4, ss. 119-126

Özet | Abstract

Himmet Konur
"İbrahim Gülşenî’nin Pend-nâmesi’ndeki Tasavvufî Muhtevâ Örnekleri", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmİr, 2002, cilt:XVI, ss. 97-107

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Horasan’ın İslam ve Tasavvuf Tarihine Katkısı (I-V. Asırlar)", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmİr, 2005, cilt:XXI, ss. 3-27

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf", Türkler Ansiklopedisi, Ankara, 2002, cilt:VII, ss. 536-539

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Tasavvuf Literatüründe Hz. İbrahim İmajı", Diyalogda Bir İnanç ve Birlik Bağı Sempozyumu, 13-16 Nisan 2000, İstanbul, 2001, ss. 129-141

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri", Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, 19-21 Aralık 2001, Manİsa, 2002, ss. 221-230

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar", Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyut (Uluslar arası Sempozyum), 17-19 Eylül 2001, 2003, ss. 551-564

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Nurettin Topçu’nun Gözüyle Mevlana", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Hicri II. Yüzyılda Bir Türk Alim ve Zahid: Abdullah İbnü’l-Mübarek", Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-01 Haziran 2007

Özet | Abstract

Himmet Konur
"İsmail Hakkı İzmirli'nin Tasavvufî Yönü ve Hakkın Zaferleri Adlı Eseri", İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu, 24-25 Kasım 1995, Ankara, 1996, ss. 157-169

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Modernleşmenin Tasavvuf ve Tarikatlara Yönelişin Artmasındaki Rolü", Din Kültür ve Çağdaşlık Sempozyumu, 01-03 Mayıs 2004, Ankara, 2007, ss. 184-193

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Tasavvuf Terminolojisinin Teşekkül Süreci", İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu Tebliğleri, 15-16 Haziran 2006, Ankara, 2006, ss. 501-508

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mesnevî’ye Göre Manevi Eğitimde Mürşidin Yeri", Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu , 30 Eylül-01 Ekim 2006, İstanbul, 2007, ss. 19-26

Özet | Abstract

Himmet Konur
"XV. Yüzyılda Tire’de Halvetilik", II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu , 17-19 Kasım 2006

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mevlana Ahlak ve Tasavvuf", Mevlana ve İnsan, 8 Haziran 2007 , Ankara, 2008, ss. 33-44

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Bir Ahlak Kitabı Olarak Mesnevi", Mevlana Sempozyumu, 1 Aralık 2007

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Yiğitbaşı Velî’ye Göre Bilgi ve Bilgiyi Elde Etme Metodları", Manisalı Yiğitbaşı Velî Şemseddin Ahmed Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Kaynak Eser Olarak Menakıbnameler ve Muhyi'nin Menakıb-ı İbrahim Gülşenisi", Bilge, sayı: 3 (Kış)

Özet | Abstract

Himmet Konur
İbrahim Gülşenî Hayatı, Eserleri, Tarikatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1998

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 27)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com