Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Muammer Cengiz" kelimesi için arama sonuçları

Muammer Cengiz
"Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 299-303

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuhfe-i Hasekiye’sinin Birinci Bölümü : Metin ve Tahlili, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 231 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mahmûd Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz Mesnevîsi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, 482 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Fatih M. Şeker, Cumhuriyet İdeolojisinin Nakşibendîlik Tasavvuru: Şerif Mardin Örneği ", Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2011, sayı: 46, ss. 511-514

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Abullah Salahi Uşşaki, Tercüme-i Mir’atu’l-Muhakkikin, [İstanbul]: İsmail Hakkı Litoğrafyası Destgahı, 1281 (1865), s. 95-106", Tasavvuf, 2011, sayı: 27, ss. 398-400

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"İbrâhim Tennûrî’nin Gülzâr-ı Mânevîsinde Gülşen-i Râz’ın Tesirleri", İbrahim Tennuri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayserİ, 2011, ss. 211-220

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrâhim Hakkı Hazretleri Sempozyumu", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 359-366

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Halil Baltacı, Necmeddîn Dâye Râzî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul: 2011, 390 s.", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:2011/2, sayı: 41, ss. 297-300

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Erzurumlu İbrâhim Hakkı, Râznâme ", Erzurumlu İbrâhim Hakkı: Eserlerinden Seçmeler, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2011, ss. 182-205

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Manzum Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Gülşen-i Râz", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 61-86

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Feyzullah Efendi'nin Kitâbü'l-Ezkâr bi'l-Aşiyyi ve'l-Ebkâr'ı", Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, 31 Ekim-02 Kasım, Erzurum, 2015, ss. 299-307

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"İnsani Değerler Konusunda Bir İmkan Alanı Olarak Tasavvuf", Uluslararası Sempozyum-İnsani Değerlerin Yeniden İnşası-, 19-21 Haziran 2014, Erzurum, 2015, ss. 225-233

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Emîr Hüseynî, Nüzhetü'l-Ervâh, trc. Mehmed Said, [Dersaâdet]: Mahmud Bey Matbaası, 1320 (1902-1903), 192 s.", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2014, sayı: 34, ss. 189-192

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Emîr Buhârî, Şerh-i Gazel-i Cenâb-ı Mevlânâ, İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1328, 15 s.", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2014, sayı: 34, ss. 193-194

Özet | Abstract

Hüseyin Vassaf
Tasavvufî Şiir Şerhleri: Feyzü'l-Kemâl ve Mir'âtü'l-Kemâl, hazırlayan: Muammer Cengiz, çeviren: Muammer Cengiz, Dergah, İstanbul, 2015, 280 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Mahmûd Şebüsterî’ye Nisbet Edilen Mir’âtü’l-muhakkikîn Adlı Eserin Abdullah Salâhî Uşşâkî Tarafından Yapılan Tercümesi", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 271-301

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
Şebüsterî ve Gülşen-i Râz, Litera, İstanbul, 2016, 599 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Bayrâmî Muhitlerde Vahdet-i Vücûd Düşüncesinin İşlendiği Bazı Eserler", Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu, I-II, (ed. Ahmet Cahit Haksever), 25-26 Mayıs 2016, Ankara, 2016

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"İsmâil Hakkı Bursevî'de İbâdetler Metafiziği", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2016, cilt:16, sayı: 3, ss. 127-159

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 19)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com