Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Necdet Tosun" kelimesi için arama sonuçları

Necdet Tosun
Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, 465 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
İmam-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, 176 s.

Özet | Abstract

İmam-ı Rabbanî
Ariflerin Hâlleri: Ma'arif-i ledünniyye , çeviren: Necdet Tosun, Sufi Kitap, İstanbul, 2006, 110 s.

Özet | Abstract

İmam-ı Rabbanî
Manevi Yolculuk: Mükâşefât-ı Gaybiyye, çeviren: Necdet Tosun, Sufi Kitap, İstanbul, 2006, 112 s.

Özet | Abstract

İmam-ı Rabbanî
Rabbani İlhamlar: Mebde ve Mead, çeviren: Necdet Tosun, Sufi Kitap, İstanbul, 2005, 142 s.

Özet | Abstract

Devin DeWeese
"Hâcegân’a Ait Kollar ve Tasavvufun Eleştirisi: Hoca Ali Azîzân Râmîtenî’nin Menâkıbı’nda Cemaatsel Benzersizlik İddiası", çeviren: Necdet Tosun, Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 313-337

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 123-135

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Arif Nevşahi
"Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak", çeviren: Necdet Tosun, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 697-707

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Tasavvuf Kültüründe Meyve", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 289-300

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Doktor Ârif Nevşâhî, Ahvâl ve Sühanân-ı Hâce Ubeydullâh-ı Ahrâr, Merkez-i Neşr-i Dânişgâhî, Tahran 1380/2002, 846 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 449-451

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Kültür Târihimize Işık Tutan Mühim Bir Kaynak: Sefînetü’s-Sâfî", İLAM Araştırma Dergisi , İstanbul, 1996, cilt:1, sayı: 2, ss. 177-190

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Bahauddin Naqshband: A Central Asian Sufi, 1. Baskı, Insan Publication, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Kazeruni
Ahmed er-Rifâî Menkıbeleri, çeviren: Necdet Tosun, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004

Özet | Abstract

Yusuf Hemedânî
Hayat Nedir, çeviren: Necdet Tosun, İnsan, İstanbul, 1998

Özet | Abstract

Muhammed Pârsâ
Muhammed Bahâeddin Hazretlerinin Sohbetleri, çeviren: Necdet Tosun, Erkam, İstanbul, 1998

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: Mir’âtü’l-kulûb ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1997, cilt:2, sayı: 2, ss. 41-85

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Seyyid Nizâmoğlu Seyfullah, Hayatı ve Eserleri ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1997, cilt:2, sayı: 1, ss. 153-164

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Ahmed Yesevî’nin Menâkıbı ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1998, cilt:3, sayı: 1, ss. 73-81

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Eserî-yi Câmi‘ der Ahvâl ve Güftârhâ-yı Hâce Ahrâr", Dâniş, İslamabad, 1379, sayı: 62-63, ss. 214-220.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"İntikâdî Makâle: Ahvâl ve Sühanân-ı Hâce Ubeydullâh-i Ahrâr ", Fikr u Nazar, İslamabad, 1423, cilt:39, sayı: 4, ss. 115-119

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Osmanlı Dönemi Sûfîlerinin Fars Dili ve Literatürüne Katkıları ve Bir Örnek Olarak Baba Ni‘metullah Nahçıvânî’nin Şerh-i Gülşen-i Râz’ı ", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2005, cilt:9, sayı: 22, ss. 103-110

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yesevîlikte Zikr-i Erre ", Keşkül, Istanbul, 2005, sayı: 6, ss. 30-33

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Orta Asya'da Bazı Dini-Tasavvufi Gelenekler", EKEV Akademi Dergisi, 2008, cilt:12, sayı: 35, ss. 1-10

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği", Uluslararası Aziz Mahmûd Hüdâyî Sempozyumu , 20-22 Mayıs 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Timur ve Timurlular’ın Tasavvuf Ehli İle Münâsebetleri", Uluslararası Timur ve Mirası Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 100)
« Önceki1234Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com