Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Zafer Erginli" kelimesi için arama sonuçları

Hazırlayan: Zafer Erginli
Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, İstanbul, 2006, 1326 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde Risâle-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitâb-ı Tasavvuf Adını Taşıyan Türkçe Yazma Eserler", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2000, cilt:9, sayı: 9, ss. 603-621

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri", Türkler, Ankara, 2002, cilt:9, ss. 107-115

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘", Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, Bursa, 2003, ss. 138-148

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Muhâsibî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2006, cilt:31, ss. 13-16

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Temel Tasavvuf Klasiklerinde Dünyâ Algısına Toplu Bir Bakış", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2006, cilt:15, sayı: 2, ss. 117-181

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Bursa Tasavvuf Kültüründe Horasanlı Dervişler", Dünden Bugüne Bursa’da Tasavvuf Kültürü, Ekim-2002, Bursa, 2002, ss. 176-194

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor?", 2. Bursa Tasavvuf Sempozyumu, Ekim-2003, Bursa, 2003, ss. 91-110

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İlâhiyat Fakültesi Müfredatında İslâm Düşüncesinin Bütünlüğü Sorunu ve Çözüm Arayışı", Türkiye’de Yüksek Din Öğretiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği, 16-17 Ekim-2003, Isparta, 2003, ss. 73-82

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Tüketim Çıkmazında İnsan ve Tasavvuf", 3. Bursa Tasavvuf Sempozyumu, Ekim-2004, Bursa, 2004, ss. 67-87

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Hâller Neyi Anlatır-Tasavvuf Literatüründe Hâller Üzerine Bir Deneme", Uluslararası Bursa Tasavvuf Sempozyumu-4, Ekim-2005, Bursa, 2005, ss. 71-81

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Mayıs-2006, Çanakkale, 2006, ss. 251-260

Özet | Abstract

Josef Van Ess
"Tasavvuf ve Muhalifleri: Uygulamalar Üzerindeki Yansımalar, Mihneler, Dönüşümler", çeviren: Zafer Erginli, Marife, Konya, 2003, cilt:3, sayı: 1, ss. 165-180

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1995

Özet | Abstract

Zafer Erginli
İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği-, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2001

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 161-197

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış", Dinbimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun, 2008, cilt:8, sayı: 1

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Hz. Âdem’in Zâtında İnsanın Genel İnsan Özelliklerine Mesnevî Perspektifinden Bakış", Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhâneler Sempozyumu (Bildiriler) (19-21 Aralık 2005 Manisa), (19-21 Aralık 2005), Manİsa, 2006

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Mevlânâ İrfânında İnsan Prototipi Olarak Hz. Âdem", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Tasavvuf Düşücesinde Muhâsibî, Karadeniz, Rİze, 2008, 319 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Hâris Muhâsibî ve Nefis Kavramı, Karadeniz, Rİze, 2008, 312 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İslâm Medeniyetinin İnsan Tasavvuru ve Tasavvuf Üzerine", İslâmî Araştırmalar, Ankara, cilt:21, sayı: 1, ss. 40-51

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Tasavvuftaki İnsan Anlayışlarının Safahat'taki Yansımaları", Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19-21 Kasım 2008, Burdur, ss. 847-853

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 23)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com