Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”
("Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”, )
Yazar : Hülya Küçük
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Oxford / 2015
Dergi : Journal of Ibn Arabi Society
Cilt : 58
Sayı : 1
Sayfa : 25
Görüntülenme : 15566
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Yeme-içme konusu, tasavvufun terimleri ve âdâbdan bahseden birçok tasavvuf kitabında mutlaka işlenen bir konudur: İnsanın kendisini, dolayısıyla bedenini tanıma, yâni İlmü’t-teşrih/Anatomi, veya konusuna girildiğinde; Zühd, riyâzet ve mücâhedenin çok önemli bir parçasının yeme-içmeyi azaltmak ve helal yoldan gıda almak gereği vurgulandığında; Mebde’ ve meâdın/ devrin anlatıldığı yerlerde; Sabır, şükür tevekkül gibi bazı tasavvufî mes’eleler incelenirken yeri geldiğinde sağlık ve tedâvi konularına ve dolayısıyla perhiz, hangi gıdaların hangi hastalığa iyi, hangisine kötü geldiği gibi tıbbî kurallara değinildiğinde, vs. bu mes’eleyle ilgili açıklamalar amutlaka girilir. Bu tebliğde, mezkur temel edeb kuralları çerçevesinde Tasavvuf kitaplarında neler söylendiğinden yola çıkılarak Abdullah Bosnevî’nin (v. 1054/1644 ) Lübbü’l-Lübb fi beyâni’l-ekli ve’ş-Şürb adlı rsâlesi üzerinde durulacak, diğer tâli âdâba girilmeyecektir.
 

Anahtar Kelimeler

Bosnavi, sağlık, beslenme, zühd, işari tefsir
 

Abstract

The topic of nutrition is a topic dealt with in many Sufi books on Sufi terms and manner. It can be mentioned while the following subjects are dealt with : One’s knowing his/herself which includes his body, eating and drinking less/dieting due to ascetism and ascetic austerities, earning lawful/halāl food, Sabr/ forbearance, Shukr/ being thankful to God, Tawakkul/one’s putting his self in God’s hand, fasting, healthy nutrition (physiologically and spiritually). In this article we will examine ʽAbd Allah al-Būsnawī’s (d. 1054/1644) Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa-l-shurb after giving some brief preliminary notes on the subject in other Sufi books.
 

Keywords

Busnawi, health, nutrition, ascetism, sufi tafsir
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com