Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Alvarlı Muhammed Lutfi hayatı ve Hulasatu'l-Hakayik adlı eserindeki ahlaki unsurlar
(Alvarlı-Muhammed Lutfi = Alvarlı-Muhammed Lutfi ; Hulasatu'l-Hakayik = Hulasatu'l-Hakayik ;)
Yazar : Birol Yıldırım
Türü : Kitap
Baskı : 2.
Baskı Yeri/Yılı : Erzurum / 2017
Yayınevi : Ertual
Sayfa : 109
Görüntülenme : 16843
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

1285-1956 yılları arasında yaĢayan Alvarlı Muhammed Lutfî, Erzurum‟un Hasankale ilçesinde, Dinarkom (Muratgeldi) Yavi ve son olarak da Alvar köyünde imamlık ve medrese hocalığı yaparak hayatını geçirmiĢtir. Arapça ve Farsça‟yı Ģiirler yazabilecek düzeyde iyi bilen bir gönül adamıdır.
XIX. asır Türk âlim ve mutasavvıflarından olan Muhammed Lutfi “Hulâsatu‟l-Hakayik ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” adlı bir divançeye sâhiptir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi yazma eserler sergi salonunda ona âit olduğu sanılan bir risale bulunmaktadır. Fakat eserde herhangi bir mahla kullanılmadığından dolayı bu bilgi kesinlik kazanmamıĢtır. Muhammed Lutfî Ģeyhi NakĢibendi Tarîkatı Ģeyhlerinden Muhammed Pîr-i Küfrevî Hazretleri‟dir. Bu çalıĢmamızda Muhammed Lutfi‟nin kesinleĢmiĢ tek eseri olan “Hulâsatu‟l-Hakâyik ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” isimli eserinde ahlâkla ilgili görüĢlerini incelemeye çalıĢtık.
 

Anahtar Kelimeler

Alvarlı Muhammed Lütfî, ahlak, ahlâk-ı hamîde, ahlâk-ı zemîme, Hülâsatü'l-Hakâyık
 

Abstract

Muhammed Lutfi of Alvar who liued between 1968 and 1956 spent his life time as an imem and as a teacher in medresseh in Hasankale, Erzurum. He is a man fo heart who was good at Arabic and Persian languages to be able to write poems.
Muhammed Lutfi who was one of teh 19th century turkish scholars and sufis has a Divan named “Hulâsatu‟l–Hakâyik and Mektubât-ı Hâce Muhammed Lutfî”. Moreover, it has been indicadet that a work called “Divan-ı Lutfî” in the exhibition hall of manuscripts in Atatürk University belonged to him, though it has not been proved to be true, yet.
Muhammed Lutfi‟s sheikh was Muhammed Pîr-i Küfrevî Excellency who was one of the sheikhs of NakĢibendi Tariqua.
Ġn this study we tried to examine M. Lutfî‟s ideas related to morality in his work named “Hulâsatu‟l–Hakayik and Mektubât-ı Hâce Muhammed Lutfî”, being his only work definitely belonged to him.
 

Keywords

Alvarlı Muhammed Lütfî, ahlak, ahlâk-ı hamîde, ahlâk-ı zemîme, Hülâsatü'l-Hakâyık
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com