Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İbnü'l-Arabî'nin tasavvuf düşüncesinde kadın
Yazar : Şule Şahin Ünlü
Türü : Doktora Tezi
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2023
Danışman : Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever
Üniversite Enstitü : Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı Konu:Din = Religion
Sayfa : 212
Görüntülenme : 1123
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Bu çalışma İbnü'l-Arabî'nin tasavvuf düşüncesinde kadın konusuna yaklaşımını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde İbnü'l-Arabî düşüncesine yön veren kadınlar tespit edilmiştir. Eserlerinde zikrettiği kadınlar ve zikrettiği kadınların tasavvufî yönleri ortaya konmuştur. Tezin ikinci bölümünde İbnü'l-Arabî düşüncesinde yaratılış ve kadın konusu irdelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde ise İbnü'l-Arabî'nin kadınlar ile ilgili âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflere getirdiği tasavvufî yorumlar ele alınmıştır. Bu noktada "İbnü'l-Arabî'nin tasavvuf düşüncesine yön veren kadınlar kimlerdir?", "İbnü'l-Arabî düşüncesinde Hz. Havvâ nasıl bir yer işgal etmektedir?", "İbnü'l-Arabî düşüncesinde cinsiyet ayrımının ilâhî veya âlemşümul kökeni var mıdır?", "Mânevî terakkiye ulaşmada kadın ile erkek arasında fark var mıdır?", "İbnü'l-Arabî kişinin kemâli ve evlilik arasında nasıl bir bağ kurmuştur?", "İbnü'l-Arabî görüşlerini ortaya koyarken kadını sembolünü kullanmış mıdır?" gibi sorulara İbnü'l-Arabî'nin sunduğu yaklaşım ve çözümlemeler tespit edilmeye çalışılmıştır. İbnü'l-Arabî'nin bu konudaki görüşleri eserlerinden kendi kavramlarıyla değerlendirilerek önce analiz, sonra sentez yapılarak açıklanmıştır. Tez çalışmasının neticesinde İbnü'l-Arabî'nin kadınlara dair özgün görüşlere sahip düşünür olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kavramlar: Tasavvuf, İbnü'l-Arabî, Kadın, Câmiʻu'l-ezdâd, Ontolojik Dişilik, Metafizik.
 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

This study aims to examine Ibn 'Arabî's approach to the issue of women in Sûfî thought. The first chapter of the study identifies the women who influenced Ibn 'Arabî's thinking and explores their mystical aspects as mentioned in his works. The second chapter focuses on the position of Eve (Hz. Havvâ) in Ibn 'Arabî's thought. In the third chapter, Ibn 'Arabî's metaphysical perspectives on women are examined. At this point, the study seeks to determine Ibn 'Arabî's approach and interpretations regarding questions such as "Who are the women that shape Ibn 'Arabî's Sûfî thought?", "How does Ibn 'Arabî interpret Eve within his metaphysical framework?", "Does Ibn 'Arabî's metaphysics involve a divine or cosmological basis for gender differentiation?", "Are there any differences between men and women in achieving spiritual progress?", "How does Ibn 'Arabî establish a connection between an individual's perfection and marriage?", and "Does Ibn 'Arabî employ the symbolism of women in presenting his views?" Ibn 'Arabî's views are analyzed and synthesized based on his own concepts from his works. As a result of this thesis, it is concluded that Ibn 'Arabî is an original thinker on women's issues. Keywords: Sufism, Ibn 'Arabî, Women, Ontological Femininity, Metaphysics.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com