Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLARARASI BAHÂEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDÎLİK SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BAHÂEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDÎLİK SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BAHÂEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDÎLİK SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMUN GÂYESİ

Şâh-ı Nakşibend diye anılan Hoca Bahâeddin Nakşibend Buhârî hazretleri XIV. asırda Orta Asya’nın mühim merkezlerinden biri olan Buhara’da dünyaya gelmiştir. Hicrî 718-791, mîlâdî 1318-1389 yılları arasında yaşayan bu Allah dostu, XII. asırda Abdülhâlik Gucdüvânî tarafından kurulan Hâcegân tasavvuf yolunun unutulmaya yüz tutan prensiplerini yeniden ihyâ ederek bir irfan okulu binâ etmiş, kendisinden sonra Nakşibendiyye adıyla anılan bu maneviyat yolu İslâm dünyasında geniş bir yayılma imkânı bulmuştur.

Kabri, Özbekistan’ın Buhara şehrinde önemli bir ziyâretgâh olan Bahaeddin Nakşibend hazretlerinin açtığı yol, Hindistan’dan Balkanlar’a, Yemen’den Kafkaslar’a kadar İslâm dünyasında geniş bir coğrafyada yayıldığı gibi, Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren Anadolu’yu aydınlatan bir irfan ocağı olmuştur. Bahâeddin Nakşibend’in yaptığı belki de en önemli iş, tasavvuf ile dînin zâhirî ilimlerini, bir diğer ifâdeyle sûfîler ile ulemâyı ya da tekke ile medreseyi bir birinden ayrı, hatta rakip olarak gören anlayışı reddetmiş ve din âlimlerine büyük bir saygı göstermiş olmasıdır. Onun yolunu izleyen İmâm-ı Rabbânî ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî de kendi dönemlerinde İslâm’a ve ümmete büyük hizmet etmiş önemli şahsiyetlerdir.

Bu tasavvuf yolunun temel kaynaklara müracaatla ve bilimsel bir üslupla incelenerek halkımıza ve dünyaya tanıtılması gayesiyle Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından bu sempozyumun düzenlenmesine karar verilmiştir.
Sempozyumdaki muhtemel oturum başlıkları şunlardır: 1.Bahâeddin Nakşibend
2.Orta Asya’da Nakşibendîlik
3.Anadolu ve Balkanlar’da Nakşibendîlik
4.Ortadoğu’da Nakşibendîlik
5.Hint-Alt Kıtasında Nakşibendîlik
6.İstanbul’da Nakşibendîlik
7.Nakşibendîlik’te Tasavvufî Eğitim ve Düşünce
8.Nakşibendîliğin İçtimâî Hayata Tesirleri

Bu Sempozyum, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi’nin (İSTAM) koordinatörlüğünde ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.


Önemli Tarihler


15 Temmuz 2016

Özet gönderimi için son tarih

30 Temmuz 2016

Kabul edilen tebliğlerin ilânı

1 Kasım 2016

Tam metin gönderimi için son tarih

2-3-4 Aralık 2016

Sempozyum tarihleri


Haliç Kongre Merkezi

02 Aralık 2016 Saat: 13.30

Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul Tel: 0 (212) 311 11 11

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

03-04 Aralık 2016 Saat: 10.00

Selamiali Mah. Eski Bağlarbaşı İETT Garajı, Bağlarbaşı/Üsküdar İstanbul Tel: 0 (216) 310 74 74
www.naksibendiliksempozyumu.org


Tertip Heyeti


Süleyman DERİN (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Necdet TOSUN (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Safi ARPAGUŞ (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Ali NAMLI (Doç. Dr., Marmara Üni.)

Adem ERGÜL (Dr., Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

Ercan ALKAN (Dr., Marmara Üni.)

Ali CAN (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

Serdar YILMAZ (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

K. Yusuf ÜNAL (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

Bilim Kurulu


Abdürrezzak TEK (Prof. Dr., Uludağ Üni.)

Ali KÖSE (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Ali NAMLI (Doç. Dr., Marmara Üni.)

Angelo SCARABEL (Prof. Dr.)

Arthur F. BUEHLER (Prof. Dr.)

Dilaver SELVİ (Doç. Dr., Marmara Üni.)

Ercan ALKAN (Dr., Marmara Üni.)

Ethem CEBECİOĞLU (Prof. Dr., Ankara Üni.)

H. Kâmil YILMAZ (Prof. Dr., Diyanet İşleri Bşk. Yrd.)

Hamid ALGAR (Prof. Dr.)

Hikmet YAMAN (Doç. Dr., Marmara Üni.)

İrfan GÜNDÜZ (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Mahmud Erol KILIÇ (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Metin İZETİ (Prof. Dr.)

Mustafa KARA (Prof. Dr., Uludağ Üni.)

Mustafa TAHRALI (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Necdet TOSUN (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Necdet YILMAZ (Yrd. Doç. Dr.)

Nedim TAN (Yrd. Doç. Dr., Marmara Üni.)

Ramazan MUSLU (Prof. Dr., Diyanet İşleri Bşk.)

Reşat ÖNGÖREN (Prof. Dr., İstanbul Üni.)

Safi ARPAGUŞ (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Semih CEYHAN (Doç. Dr., Marmara Üni.)

Süleyman DERİN (Prof. Dr., Marmara Üni.)


Sekreterya

•Ali İhsan KILIÇ (Arş. Gör. Kocaeli Üniversitesi)
•M. Akif KOÇ (İSAR)
•Furkan MEHMED (İSTAM)
•Burak DURAN (İSTAM)


İletişim

İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi - İSTAM
Küçükçamlıca Mah. Çilehaneyolu Cad.
Üsküdar/İstanbul
34696 / Türkiye

 symposium@istam.org.tr

 +90 (216) 428 39 60 / 298

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com