Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

"Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 473-525

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

"Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 417-520

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Renate Beyer
"Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile Söyleşi", çeviren: Ömer Yılmaz, Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 351-360

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

"Prof. Dr. Hamid ALGAR ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 483-500

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu, Mustafa Aşkar, Ali Çınar
"Prof. Dr. İrfan Gündüz ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 339-411

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu ve Diğerleri
"Prof. Dr. Mustafa Kara ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 455-522

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

"Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 587-671

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

"Prof. Dr. Osman Türer ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 517-596

Özet | Abstract

"Prof. Dr. Erhan Yetik ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 397-463

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu, Ali Çınar, Vahit Göktaş
"Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 33-92

Özet | Abstract

Hazırlayan: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
"Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 393-428

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Necdet Tosun
"Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile Söyleşi", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 65-92

Özet | Abstract

Birol Yıldırım
Alvarlı Muhammed Lutfi hayatı ve Hulasatu'l-Hakayik adlı eserindeki ahlaki unsurlar, 2. . Baskı, Ertual, Erzurum, 2017, 109 s.

Özet | Abstract

Şule Şahin Ünlü
İbnü'l-Arabî'nin tasavvuf düşüncesinde kadın, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı Konu:Din = Religion, Ankara, 2023, 212 s.

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
" Eine „tolerante“ Annäherung an das Thema Europa/Islam/Integration, ed. B. Ucar, Die Rolle der Religion in der Integrationspolitik. Die deutsche Islamdebatte", Peter Lang, Frankfurt, 2010, ss. 485-499

Özet | Abstract

Bülent Keçik
Mevlana'da Yahudi Yaklaşımı, İmleç kitap, İstanbul, 2012, 176 s.

Özet | Abstract

Esma Öztürk
" Osman Bedrüddin Erzurumi (1850-1924) Örneğinde Kurbiyyet", Social Sciences Studies Journal , 2017, cilt:3, sayı: 12, ss. 2312-2319

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
" Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Camii Zikri", Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 97-116

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
" Tasavvuf Geleneğinde Mürşidin İnsan Yetiştirmedeki Rolü“, K.Doğum Haftası, Erzurum 2014 (Tebliğ)"

Özet | Abstract

Hülya Küçük
""Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”", Journal of Ibn Arabi Society, Oxford, 2015, cilt:58, sayı: 1, ss. 25

Özet | Abstract

Ekrem Demirli
""ZAHİRÎ" İLİMLERİN OTORİTESİ KARŞISINDA TASAVVUF'UN MEŞRUİYET ARAYIŞI", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2007, sayı: 15, ss. 219-244

Özet | Abstract

Ali Yıldırım
"“Düm-Tek”Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
"“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)”", The Encyclopedia of Islam, Brill, Leİden, 2014, cilt:III, ss. 134-135

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi ", ULUSLARARASI ÂŞIK SÜMMANİ VE ÂŞIKLIK GELENEĞİ SEMPOZYUMU, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, ANKARA, 2012, ss. 339-354

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"“Tasavvufi Terbiye’nin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği İmkanlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52-2 (2011), ss. 137-155.", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2011, cilt:52-2, ss. 137-155

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 2985)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com