Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Selçuk Eraydın
17. Asırda Yazılan Divânlardaki Tevhid ve Natlardaki Tasavvufî Remizler, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1984

Özet | Abstract

Hasan Basri Öcalan
17. Yüzyılda Bursa’da Tasavvuf Kültürü, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999, 209 s.

Özet | Abstract

Metin İzeti
"18 ve 19. Yüzyılda Balkanlarda Tasavvuf Akımları", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, ss. 390

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
18. Asırda Anadolu'da Tasavvuf, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002

Özet | Abstract

Rifat Okudan
"18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî’nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması)", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 241-255

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2002, 364 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik", Keşkül, İstanbul, 2011, sayı: 20, ss. 25-28

Özet | Abstract

Bernd Ratke
"18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 377-414

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Akkuş
"19. Asırda Bir Bektaşî İcazetnâmesi", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 1, ss. 27-39

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Sezai Küçük
19. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 420 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001, 860 s.

Özet | Abstract

Butrus Abu Manneh
"19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı’da Nakşî-Müceddîdilik", çeviren: Hür Mahmut Yücer, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 265-291

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"19. Yüzyılda Çorum’da Tasavvufi Hayat", Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, 2004, Çorum, 2006, ss. 291-297

Özet | Abstract

Rukiye Aydogdu
19. YY. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf-Hadis İlişkisi -Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî Özelinde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2008, 133 s.

Özet | Abstract

Ali Çoban
19.Yüzyıl Osmanlı Şeyhlerinden Bozkırlı Muhammed Bahaeddin Efendi ve "İkazu'n-Naimin" Adlı Eserindeki Tasavvuf Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, 122 s.

Özet | Abstract

Hasan Kâmil Yılmaz
300 Soruda Tasavvufî Hayat, Erkam Yayınları, İstanbul, 2010, 366 s.

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
33 Soru’da İslam, 1. Baskı, Bayrak Matbaası, İstanbul, 2001, 30 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
40 Levha 40 Yorum, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul, 2012, 196 s.

Özet | Abstract

Erkan Karaca
7 / 13. Asır Tasavvuf Büyüklerine Göre Mürşid - Mürid İlişkisi: Ebu Hafs Sühreverdi (Ö. 632 / 1234 ) Örneği (Devam Ediyor), Selçuk Ü. SBE, Konya

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"A Brief History of Western Sufism", Asian Journal of Social Sciences, Leİden, 2008, cilt:36, sayı: 2, ss. 292-320

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"A Brief History of Western Sufism", Asian Journal of Social Science, 2008, sayı: 36, ss. 292-320

Özet | Abstract

Müfit Selim Saruhan
"A Comparision of the Usage of Metaphor (Isti'are) in the Islamic Philosophers and Miystics", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 101-128

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulhakim Yüce
"A Day in the Life of Prophet Muhammad (pbuh)", http://www.lastprophet.info/en/content/view/891/14, 2204

Özet | Abstract

Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi
A’mâk-ı Hayâl: Derin Hayaller, hazırlayan: Selahattin Hacıoğlu, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2010, 208 s.

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"AB Sürecinde Türkiye’de Dini Sosyal Hizmetlerin Önemi-Türkiye-Almanya örneği", I.Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, KIzIlcahamam, 2007, ss. 535-539

Özet | Abstract

51 - 75 Arası (Toplam 2985)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com