Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Mehmed Fakrî Kırımî
Âb-ı Hayât: Terceme-i Menâzilü’s-Sâirîn, hazırlayan: Abdullah Damar, Sır Yayıncılık, İstanbul, 2013, 368 s.

Özet | Abstract

Nilüfer Çelik
"Abdulahad Nuri’nin Divanında Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 197-204

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Akif Damar
Abdulahad Nuri’nin Riyâzu’l-Ezkâr adlı eseri: metin ve inceleme , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 263 s.

Özet | Abstract

Şener Demirel
"Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevi’nin İlk İki Beytinin Şerhi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 365-382

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhammed Tayyip Durceylan
ABDULĞANÎ EN-NÂBLUSΒYE AİT EL-UKÛDܒL-LܒLÜİYYE İSİMLİ ESERİN ÂRİFÎ AHMED DEDE TERCÜMESİ , MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 134 s.

Özet | Abstract

Bekri Alaaddin
Abdulgani Nablusi Hayatı ve Fikirleri, çeviren: Veysel Uysal, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995, 240 s.

Özet | Abstract

Mehmet Taşkanat
Abdulkadir b. Muhyiddin el-Erbili, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Abdulkâdir Geylânî", Sahabeden Günümüze Allah Dostları, 1995, cilt:7, ss. 53-59

Özet | Abstract

Burhan Baltacı
"Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde Ailesi, Ankara 2005, 417s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 480-482

Özet | Abstract

Abdullah Kartal
Abdulkerim Cilî’nin Tasavvuf Felsefesi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 272 s.

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Abdullah b. Cahş (Biyografi)", Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), İzmİr, 1992, cilt:5, sayı: 18, ss. 11-15

Özet | Abstract

ABDULLAH ÇAKIR
Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi, Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 247 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Hilmi Baş
Abdullah Bosnevî’nin hayatı (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Derya Çakır Baş
"Abdullah Bosnevî’nin Tecelliyâtü arâisi’n-nusûs’unda Teşbih ve Tenzihe Dair Görüşleri", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 33-56

Özet | Abstract

Metin Şen
Abdullah Çetin Faruki’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002, 133 s.

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
Abdullah Ensarî Herevî'nin Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Sad Meydan'ı, İstanbul, 2013, 482 s.

Özet | Abstract

Muhammet Nedim Tan
Abdullah Ensârî Herevî'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve Sad Meydân'ı / Abdallah al-Ansari al-Harawi's place in history of sufism and his Sad Maydan, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2013, 497 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Damar
"Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 321-335

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Güller Nuhoğlu
Abdullah Nidai- yi Kaşgari ve Hakkıyye Risalesi, Simurg Yayınları, İstanbul, 2004, 150 s.

Özet | Abstract

Mehmet Akkuş
Abdullah Salahaddin-i Uşşakî'nin Hayatı ve Eserleri, Anakara Üniversitesi, Ankara, 1985, 405 s.

Özet | Abstract

Mehmet Akkuş
Abdullah Salahaddin-i Uşşakî’nin Hayatı ve Eserleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1985

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
Abdullah Salahi Uşşaki’nin Vücud risaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998, 156, 779 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
Abdullâh-ı İlâhî'nin Esrarnâme Adlı Eseri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

ABDULLAH TAHA ORHAN
Abdurrahim Karahisârî'nin tasavvufî görüşleri ve Münyetü'l-Ebrâr ve Gunyetü'l-Ahyâr isimli eseri, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2019, 360 s.

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 2985)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com