Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Necdet Tosun
"Ahmed b. Hüseyin b. Şeyh el-Harakânî, Destûrü’l-cumhûr fî menâkıbı Sultâni’l-ârifîn Ebû Yezîd Tayfûr (nşr. Muhammed Takî Dânişpejûh- Îrec Efşâr), Tahran: Mîrâs-ı Mektûb, 1388 hş./ 2009, 54+476 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 331-333

Özet | Abstract

Nazım Çınar
Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / Ahmed b. Süleyman al-Ervâdî 's life, works and his views on sufism, Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 259 s.

Özet | Abstract

Ayşe Beyazıt
Ahmed Bîcan’ın “Müntehâ” isimli fusûs tercümesi ışığında tasavvuf düşüncesi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 7+556 s.

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
AHMED DERDİR HAYATI ESERLERİ TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ , 1. Baskı, İSTANBUL, 2019, 200 s.

Özet | Abstract

Hayri Kaplan; İsmail Şık
"Ahmed er-Rifâ‘î’nin İtikâdi ve Kelâmî Görüşleri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 87-105

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kazeruni
Ahmed er-Rifâî Menkıbeleri, çeviren: Necdet Tosun, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004

Özet | Abstract

İbrahim el-Kazerunî
Ahmed er-Rifai Menkıbeleri: Şifaül-eskam fi sireti Gavsi'l-enam, Vefa Yayınları, İstanbul, 2008, 179 s.

Özet | Abstract

Ergün Öztürk
Ahmed er-Rifâî ve Rifâiyye tarikatı, Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/ Tasavvuf Bilim Dalı, 683450, 2021, 416 s.

Özet | Abstract

Burhan Ahmed Farukî
"Ahmed Farûkî Sirhindî’nin Tevhid Anlayışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 1998, cilt:1, sayı: 3, ss. 181-188

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Rabia Karakoyun Gündoğdu
Ahmed Hamdi Akseki'nin Ruh ve Beka-yı Ruh Adlı Eseri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 192 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Ahmed Hamdi Akseki’nin Sufilerin Ruh Anlayışları Hakkındaki Araştırmaları", Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 8-9

Özet | Abstract

Harun Alkan
Ahmed Hüsameddin Dağıstanî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2013

Özet | Abstract

İrfan Gündüz
"Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî’nin Beled Sûresi Tefsiri", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 137-149

Özet | Abstract

Zeynep Şeyma Kutluca
Ahmed Hüsameddin Dağıstani’nin Zübdetü’l-Meratib isimli eseri (inceleme ve metin), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2010, 106 s.

Özet | Abstract

A. Rıza Damar
Ahmed Hüsameddin ve Makasidü's-Sâlikin adlı Eseri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1998, 119 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî, Ukde, Ankara, 2011, 387 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Bor'lu Ahmed Kuddûsî Vakfı, İstanbul, 2012, 576 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 455 s.

Özet | Abstract

Hazırlayan: Vahit Göktaş
"Ahmed Kuddusi ve Tasavvuf Düşüncesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 455 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 355-367

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ahmed Kuddûsî'nin Tasavvuf ve Tarîkat Anlayışı", Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu, 23-24 Kasım 2018, KahramanmaraŞ, 23 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Lamia Levent
Ahmed Mahir Efendi Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, 473 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Karaca
Ahmed Mâhir Efendi’nin el-Muhkem fî Şerhi’l-Hikem adlı eseri (ilk 100 sayfa), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, 265 s.

Özet | Abstract

Halil Baltacı
Ahmed Neylî Efendi ve Fazlü'l-vehbî Adlı Eseri, Marmara Ünv. Sos.Bil. Ens., İstanbul, 2000, 210 s.

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Tercümesi", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 247-264

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Ahmed Safi Bey", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt:Ek-1, ss. 50-51

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 2985)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com