Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Johan G. Ter Haar
"Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 199-208

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
Ahmed Yesevi, 1.. Baskı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2015, 239 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 293-312

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Esma Öztürk
"Ahmed Yesevi ve Ahmed Avni Konuk'un Düşünce Dünyasında Fena-Beka Kavramları-Karşılaştırmalı Bir İnceleme. ", Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (KİİFAD), Ankara, 2017, sayı: IV, ss. 41-54

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Aşkar
"Ahmed Yesevî ve Tasavvuf Anlayışı", Diyanet İlmî Dergi, Ankara, cilt:XXIX, ss. 49-62

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ahmed Yesevî'de Ölüm Algısı", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2016, cilt:5, sayı: 3

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Ahmed Yesevi'den Yûnus Emre'ye ", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu bildirileri içinde, Kayserİ, 1993, ss. 85-91

Özet | Abstract

Abdurrahman Güzel
Ahmed Yesevî'nin Fakr-name'si Üzerine Br İnceleme, 3. Baskı, ANkara, 2008, 414 s.

Özet | Abstract

Betül Gürer
"Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk", Bilig, 2017, sayı: 80, ss. 17-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Ahmed Yesevî’nin Menâkıbı ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1998, cilt:3, sayı: 1, ss. 73-81

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2008, cilt:12, sayı: 2, ss. 36

Özet | Abstract

Mustafa Fevzi Efendi
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Menkıbeleri, hazırlayan: Tahsin Hafızoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 413 s.

Özet | Abstract

Osman Türer
"Ahmed Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî’nin Şerîat, Tarîkat ve Tasavvuf Anlayışı", Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî Sempozyumu, İstanbul, 1992, ss. 73-88

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Velâyet Tasavvuru", Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 2013, GÜmÜŞhane, 2013

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Bakışıyla Nakşbendiliğin Usul ve Esasları", 1. Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Ankara, 201, ss. 219-224

Özet | Abstract

Bekir Köle
"AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ (1813/1893)’DE RUH- NEFİS MÜCÂHEDESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of International Social Research, Sİnop, 2016, cilt:9, sayı: 43, ss. 2495-2501

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: hayatı, tasavvufi görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb isimli eseri (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb İsimli Eseri (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Ali Çelik
Ahmet Avni Konuk’un kısmi Gülşen-i Raz Şerhi (Metin ve inceleme) (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Bayram Kusursuz
Ahmet Avni Konuk’un Vahdet-i Vücud müdafaası, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

Arthur F. Buehler
"Ahmet Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme ", çeviren: Mehmet Atalay, Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 95-118

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"Ahmet Güner Sayar, Hasan Âli Yücel'in Tasavvufî Donyası ve Mevleviliği, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, 206 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 451-452

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlak Düşüncesinde Tasavvufi İzler", Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 8-9

Özet | Abstract

Bilal Kemikli
"Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Doktora Tezi), Danışman: Mustafa Tahralı, İstanbul 2000, VII+352 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 239-256

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kenan Mermer
"Ahmet ÖKGE, Vahib-i Ümmi’den Niyazi-i Mısri’ye Kadar Türk Tasavvuf ‎Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van 2005, ‎X+420s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 368-373

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

176 - 200 Arası (Toplam 2985)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com