Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ahmet Cahid Haksever
"Ahmet Remzi Akyürek Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 169-185

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Safa Ağırkan
"Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Sûfîliğine Bakışlar", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 447-452

Özet | Abstract

İbn İsa
Akhisarlı Şeyh İsa Menâkıbnâmesi (16. Yüzyıl), hazırlayan: Ramazan Muslu, Aşiyan Yayınları, Sakarya, 2003

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf", Türkler Ansiklopedisi, Ankara, 2002, cilt:VII, ss. 536-539

Özet | Abstract

Gulamhuseyin İbrahim-i Dinanî
Akıl Defteri, Aşk Âyeti-1, çeviren: Talip Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 342 s.

Özet | Abstract

Mehmet Atalay
Akıl ve Sezgi: Psikoloji ve Dinde Akıl- Sezgi İkiliği: İmam Rabbanî Örneği , İz Yayıncılık, İstanbul, 2009, 512 s.

Özet | Abstract

Muhammed Ali Yıldız
Akşemseddin Mehmed bin Hamza’nın Hayatı, Risaletü’n-Nuriyye ve Makâmâtü’l-Evliyâ adlı eserlerinin içeriğinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, 7+175 s.

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Akşemseddin’in Tasavvuf ve Devlet Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, 1997, sayı: 4, ss. 149-158

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt Orhan
Alâüddevle Simnânî ve tasavvufî görüşleri, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2016, 415 s.

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt Orhan
Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri , Marmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2016

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed, (Konferans) ", Kutlu Doğum, 11.04.2008, Bursa

Özet | Abstract

Ahmet Yaşar Ocak
Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 11. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, 312 s.

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Besmele Tefsiri, hazırlayan: Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 173 s.

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Erkânnâme 1, hazırlayan: Doğan Kaplan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 272 s.

Özet | Abstract

Hacı Bektaş-ı Veli
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Makâlât, hazırlayan: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 143 s.

Özet | Abstract

Ali Albayrak
"Alevi-Bektaşi Ritüelleri ve Temel Kurumlarından Hareketle Sosyal Bütünleşm", Sûfî Araştırmaları, Manİsa, 2015, cilt:6, sayı: 12, ss. 21-36

Özet | Abstract

İbrahim Baz
"Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslam DÜnyasında Tarikatlar, çev.: Osman Türer, Suf Yay., İstanbul 2004, 610 s. ", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 819-821

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Alî b. Ebî Tâlib
Alî b. Ebî Tâlib Divanı -Seçmeler-, hazırlayan: Eyyüp Tanrıverdi, Hulusi Kılıç, çeviren: Şemseddin Sami, İlk Harf Yayınları, İstanbul, 2013, 184 s.

Özet | Abstract

Arif Naushahi
"Ali b. Hüsâmeddin Müttakî’nin Ni’me’l-mi’yâr ve’l-mikyâs fî ma’rifeti merâtibi’n-nâs Adlı Eseri", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 303-310

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Ali Behcet Efendi ve Risâle-i Ubeydiyye-i Nakşbendiyye’si‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 217-235

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İbrahim Rüştü Yapıcı
Ali bin Süleyman es-Silifkevî'nin Vuslatü's-Sâlikîn adlı eseri: İnceleme ve metin, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2012, 195 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametîlik, İnsan Yay., İstanbul 2003, 448 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 373-375

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Ali Semerkandî'nin Keşfü'l-esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın ilişkisi", Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya, 2000, sayı: 2, ss. 167-184

Özet | Abstract

Erol Usta
Ali Sezai Kurtaran’ın hayatı ve fikirleri , Uludağ Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Bursa, 2012, 93 s.

Özet | Abstract

Yusuf Altınışık
Ali Şir Nevayi'de tasavvuf, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 263 s.

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 2985)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com