Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Burhan Baltacı
"Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde Ailesi, Ankara 2005, 417s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 480-482

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Abullah Salahi Uşşaki, Tercüme-i Mir’atu’l-Muhakkikin, [İstanbul]: İsmail Hakkı Litoğrafyası Destgahı, 1281 (1865), s. 95-106", Tasavvuf, 2011, sayı: 27, ss. 398-400

Özet | Abstract

İsmail Kara
"Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 287-289

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Ahmed b. Hüseyin b. Şeyh el-Harakânî, Destûrü’l-cumhûr fî menâkıbı Sultâni’l-ârifîn Ebû Yezîd Tayfûr (nşr. Muhammed Takî Dânişpejûh- Îrec Efşâr), Tahran: Mîrâs-ı Mektûb, 1388 hş./ 2009, 54+476 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 331-333

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"Ahmet Güner Sayar, Hasan Âli Yücel'in Tasavvufî Donyası ve Mevleviliği, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, 206 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 451-452

Özet | Abstract

Kenan Mermer
"Ahmet ÖKGE, Vahib-i Ümmi’den Niyazi-i Mısri’ye Kadar Türk Tasavvuf ‎Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van 2005, ‎X+420s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 368-373

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Safa Ağırkan
"Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Sûfîliğine Bakışlar", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 447-452

Özet | Abstract

İbrahim Baz
"Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslam DÜnyasında Tarikatlar, çev.: Osman Türer, Suf Yay., İstanbul 2004, 610 s. ", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 819-821

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametîlik, İnsan Yay., İstanbul 2003, 448 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 373-375

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Annemarie Schimmel, İslam'ın Mistik Boyutları, çeviren Ergün Kocabıyık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, 495 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 221-222

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Avârifü'l-Maârif", Altınoluk Dergisi

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 267-273

Özet | Abstract

Ekrem Sakar
"Beşir Ayvazoğlu, Yunus Ne Hoş Demişsin", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 259-262

Özet | Abstract

Hikmet Atik
"Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfîd-i Muhtasar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 262 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 476-484

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Bilal Kemikli, Sun'ullah-ı Gaybî, Hayâtı, Eserleri, Şiirleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, 176 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 267-270

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Bilen Kalp-Ruhsal Dönüşümün Sûfî Yolu, Kabir Helminski, çeviren Refik Algan, Dharma Yayınları, İstanbul 2001, 370 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 311-314

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
"Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler - 1", Altınoluk Dergisi

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken -Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun-", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 183-187

Özet | Abstract

Halil Çeltik
"Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatçı, Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, Bizim Büro Yayınları, Ankara 2000, XI+378 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 243-245

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Cengiz Gündoğdu, Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecid Sivâsî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, 429s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 323-325

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Faruk Teber
"Cengiz Gündoğdu, Hacı Bektâş-ı Velî: Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım, Aktif Yay., Ankara 2007, 354 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 369-372

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atilla Ataman, Ge‎lenek Yay., İstanbul 2003, 375 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 553-555

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsa Çelik
"Cyprian Rice, O. P., The Persian Sufis, George Allen Unwin Ltd., First Published, Londan 1964, 104 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 445-448

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Çiftçi, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan Harakân :Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Ta-savvufî Görüşleri, Nûru’l-’Ulum ve Münâcât’ı: Çeviri-Açıklama-Metin, Şehit Ebü’l- Hasan Harakânî Derneği Yayınları, Ankara 2004, 430s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 476-480

Özet | Abstract

Bekir Köle
"Dilâver Gürer, Fusûsu'l-Hikem ve Mesnevî'de Peygamberlerin Öyküleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 296 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 336-338

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 148)
« Önceki123456Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com