Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

MAKALE LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Esma Öztürk
" Osman Bedrüddin Erzurumi (1850-1924) Örneğinde Kurbiyyet", Social Sciences Studies Journal , 2017, cilt:3, sayı: 12, ss. 2312-2319

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
" Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Camii Zikri", Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 97-116

Özet | Abstract

Hülya Küçük
""Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”", Journal of Ibn Arabi Society, Oxford, 2015, cilt:58, sayı: 1, ss. 25

Özet | Abstract

Ekrem Demirli
""ZAHİRÎ" İLİMLERİN OTORİTESİ KARŞISINDA TASAVVUF'UN MEŞRUİYET ARAYIŞI", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2007, sayı: 15, ss. 219-244

Özet | Abstract

Ali Yıldırım
"“Düm-Tek”Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"“Tasavvufi Terbiye’nin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği İmkanlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52-2 (2011), ss. 137-155.", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2011, cilt:52-2, ss. 137-155

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

زعيم خنشلاوي
"التصوف في تاريخ الجزائر", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 209-219

Özet | Abstract

بَـهَاء الدّين دَارْتْمَا
"تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس ", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 87-135

Özet | Abstract

رضوان محمد سعيد ايزولي
"تصوف الأمير عبد القادر الجزائري من خلال شعره", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 121-146

Özet | Abstract

عارف نوشاهی
"رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 159-172

Özet | Abstract

رحمان مشتاق مهر; سمیه جبارپور
"نگاهی به معتقدات صوفیانۀ ابوعبدالله محمّد بن خفیف شیرازی", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 103-119

Özet | Abstract

Recep Alpyağıl
"‎“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan ‎Yol", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 283-296

Özet | Abstract

Bayram Ali Çetinkaya
"‎“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 93-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"‎2007 Dünyâ Mevlânâ Yılı Münasebetiyle‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 203-210

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"‎2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 211-216

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bayram Ali Çetinkaya
"“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk)", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 179-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Kartal
"“Metafizik Dönemden Geriye Bakmak” İbnü’l-Arabî’nin İlk Sufilerin Bazı Görüşleri Hakkındaki Eleştirileri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 357-372

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"“Muhammed Es’ad Erbili (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri” ", Toplum Bilimleri , Ankara, 2013, sayı: 7(14), ss. 257-266

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"“Sa’dîliğin Anadolu’ya Gelişi ve Bazı Sa’dî Tekkeleri”", Harran Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 13

Özet | Abstract

Halil Baltacı
"“Saf Aşkın Üstadı”: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 1-41

Özet | Abstract

Rifat Okudan
"18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî’nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması)", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 241-255

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik", Keşkül, İstanbul, 2011, sayı: 20, ss. 25-28

Özet | Abstract

Bernd Ratke
"18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 377-414

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Akkuş
"19. Asırda Bir Bektaşî İcazetnâmesi", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 1, ss. 27-39

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Butrus Abu Manneh
"19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı’da Nakşî-Müceddîdilik", çeviren: Hür Mahmut Yücer, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 265-291

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 1179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com