Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ahmet Kaya
1287 Tarihli Matbu "Seyyid Ahmed er-Rifâî Menâkıbı" Metin ve İnceleme, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, 156 s.

Özet | Abstract

Rukiye Aydogdu
19. YY. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf-Hadis İlişkisi -Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî Özelinde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2008, 133 s.

Özet | Abstract

Ali Çoban
19.Yüzyıl Osmanlı Şeyhlerinden Bozkırlı Muhammed Bahaeddin Efendi ve "İkazu'n-Naimin" Adlı Eserindeki Tasavvuf Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, 122 s.

Özet | Abstract

Erkan Karaca
7 / 13. Asır Tasavvuf Büyüklerine Göre Mürşid - Mürid İlişkisi: Ebu Hafs Sühreverdi (Ö. 632 / 1234 ) Örneği (Devam Ediyor), Selçuk Ü. SBE, Konya

Özet | Abstract

Mehmet Akif Damar
Abdulahad Nuri’nin Riyâzu’l-Ezkâr adlı eseri: metin ve inceleme , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 263 s.

Özet | Abstract

Muhammed Tayyip Durceylan
ABDULĞANÎ EN-NÂBLUSΒYE AİT EL-UKÛDܒL-LܒLÜİYYE İSİMLİ ESERİN ÂRİFÎ AHMED DEDE TERCÜMESİ , MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 134 s.

Özet | Abstract

Mehmet Taşkanat
Abdulkadir b. Muhyiddin el-Erbili, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Metin Şen
Abdullah Çetin Faruki’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002, 133 s.

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
Abdullah Salahi Uşşaki’nin Vücud risaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998, 156, 779 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
Abdullâh-ı İlâhî'nin Esrarnâme Adlı Eseri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006

Özet | Abstract

FATIMA ELİF KAVASOĞLU
Abdülbaki Gölpınarlı'nın Bektaşilik-Alevilik isimli yazma eseri (Metin ve inceleme), Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 324 s.

Özet | Abstract

Osman Gördebil
Abdülhakim Arvasi'nin er-Riyazü't-Tasavvufiyye isimli eseri (metin transkribe ve tahlil), Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 185 s.

Özet | Abstract

Betül Karakaya
Abdülkậdir Gulậmî’nin Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2008, 127 s.

Özet | Abstract

Kevser Sibel Özkan
Abdürrahim Bin Ali El-Melami ve Terceme-i Beyan-ı Hakikat-i Melamiyye adlı eseri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, 124 s.

Özet | Abstract

MAHMUT ÖZTEKİN
Abdürraûf el-Münâvî ve Şerhu Menâzili's-Sâirîn adlı eserinin analizi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 115 s.

Özet | Abstract

ERDAL AVCI
Adduddaif Adnan Tortumi'nin te'lif ettiği silsile name-i Nakşibendi el Halidi el Müceddidi adlı eserin incelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 161 s.

Özet | Abstract

Ayşe Beyazıt
Ahmed Bîcan’ın “Müntehâ” isimli fusûs tercümesi ışığında tasavvuf düşüncesi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 7+556 s.

Özet | Abstract

Rabia Karakoyun Gündoğdu
Ahmed Hamdi Akseki'nin Ruh ve Beka-yı Ruh Adlı Eseri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 192 s.

Özet | Abstract

Harun Alkan
Ahmed Hüsameddin Dağıstanî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2013

Özet | Abstract

Zeynep Şeyma Kutluca
Ahmed Hüsameddin Dağıstani’nin Zübdetü’l-Meratib isimli eseri (inceleme ve metin), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2010, 106 s.

Özet | Abstract

A. Rıza Damar
Ahmed Hüsameddin ve Makasidü's-Sâlikin adlı Eseri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1998, 119 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Karaca
Ahmed Mâhir Efendi’nin el-Muhkem fî Şerhi’l-Hikem adlı eseri (ilk 100 sayfa), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, 265 s.

Özet | Abstract

Halil Baltacı
Ahmed Neylî Efendi ve Fazlü'l-vehbî Adlı Eseri, Marmara Ünv. Sos.Bil. Ens., İstanbul, 2000, 210 s.

Özet | Abstract

Ali Çelik
Ahmet Avni Konuk’un kısmi Gülşen-i Raz Şerhi (Metin ve inceleme) (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Bayram Kusursuz
Ahmet Avni Konuk’un Vahdet-i Vücud müdafaası, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 233)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com