Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAPTA BÖLÜM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ömer Yılmaz
" Eine „tolerante“ Annäherung an das Thema Europa/Islam/Integration, ed. B. Ucar, Die Rolle der Religion in der Integrationspolitik. Die deutsche Islamdebatte", Peter Lang, Frankfurt, 2010, ss. 485-499

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf", Türkler Ansiklopedisi, Ankara, 2002, cilt:VII, ss. 536-539

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Allah'ın Emirlerine Saygı ve Mahlukatına Şefkat Bakış Açısıyla Merhamet", Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2014, ss. 262-273

Özet | Abstract

İhvan-ı Safa
"Aşkın Mahiyetine Dair", İhvan-ı Safa Risaleleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014, cilt:3, ss. 217-231

Özet | Abstract

Osman Türer
"Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü", Tasavvuf Kitabı, İstanbul, 2003, ss. 715-742

Özet | Abstract

Osman Türer
"Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü", Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, İstanbul, 1991, ss. 143-176

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Das Martyrertum-eine Definition Kann ein Terrörist ein Martyrer sein", Terror und Sebstmordattentate , İzmİr, 2005, ss. 87-101

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Erzurumlu İbrâhim Hakkı, Râznâme ", Erzurumlu İbrâhim Hakkı: Eserlerinden Seçmeler, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2011, ss. 182-205

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Es'ad Erbili Efendi (1847-1931)", Türkiye'nin Birikimleri Mutasavvıflar, İlke, İstanbul, 2015, cilt:4, ss. 9-19

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Haccın Öteki Boyutu ve Ecdadın Hayırla Yad Edilmesi", Hac Teslimiyettir, DİB Yayınları, Ankara, 2013, ss. 38-49

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hajj from the Sufi Point of View", Central Asian Pilgrims, Klaus Schwarz Verlag, Berlİn, 2012, ss. 136-147

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Kur’andan Öğütler", DİB Yayınları, Ankara, 2010, cilt:I-II, ss. 38

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar", Kürtler, Nida Yayınları, İstanbul, 2015, cilt:I-II, ss. 267-375

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Manevîyat Önderleri", Geçmişten Günümüze Şanlıurfa'da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, ss. 223-235

Özet | Abstract

İsmail Güleç
"Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?", Essays in Momery of Hazel E. Heughan, Hazel E. Heughan Educational Trust, Edİnburgh, 2007, ss. 113-134

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
"Mevlana ile Dünden Bugüne Yolculuk", Aşk-ı Mevlânâ, İstanbul B.Ş. Belediyesi Kültür Müdürlüğü yayını, İstanbul, 2007, ss. 14-25

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir)", Devlet ve Maduniyet, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2010, ss. 153-82

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Nakşibendiyye", Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İSAM, İstanbul, 2015, ss. 611-692

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Orta Asya'da Tasavvuf", Orta Asya'da İslam: Temsilden Fobiye, Ahmed Yesevi Üniversitesi , Ankara, 2012, cilt:1, ss. 491-550

Özet | Abstract

Osman Türer
"Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı", Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Hazırlayan: Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, ss. 207-246

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri", Türkler, Ankara, 2002, cilt:9, ss. 107-115

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘", Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, Bursa, 2003, ss. 138-148

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü", Osmanlı (Yeni Türkiye Dergisi Yay.), Ankara, 1999, cilt:4, ss. 521-530

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf", Osmanlı, Ankara, 1999, cilt:4, ss. 486-494

Özet | Abstract

Osman Türer
"Osmanlı’nın Temelindeki Manevî Harç: Kuruluş Döneminde Anadolu’da Tasavvuf", Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, cilt:4, ss. 375-383

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 46)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com