Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEZ TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Hazırlayan: Vahit Göktaş
"Ahmed Kuddusi ve Tasavvuf Düşüncesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 455 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 355-367

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bilal Kemikli
"Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Doktora Tezi), Danışman: Mustafa Tahralı, İstanbul 2000, VII+352 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 239-256

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Ahmet Remzi Akyürek Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 169-185

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yüksel Göztepe
"Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 427-440

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Bekir Köle, Zeynüddin-i Hafi ve Tasavvufi Görüşleri", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 162-171

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhammed Bedirhan
"Çağdaş Türk Düşüncesinde İbn Arabî Felsefesinin Ele Alınışı", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 172-181

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi, Marifetin ifadesi Sorunu, (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara 2005, 473s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 457-470

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Düzen, İbrahim, Aziz Nesefî’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, ( Doktora Tezi), ‎Danışman: Tahsin Yazıcı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü), İs‎tanbul 1971, 250 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 303-322

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Burhan Baltacı
"Gülhan Maden, Fusûsu’l-Hikem’de Kur’an’dan İktibaslar Ve Kur’an’dan Ya-‎rarlanma Metodları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni‎versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006, V+160 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 541-544

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Sevim Yılmaz
"Hacı Bayram Velî ve Tasavvuf Felsefesi", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 209-220

Özet | Abstract

Hazırlayan: Vahit Göktaş
"Hikmet Yaman, The Concept of Hikmah in Early İslamic Though (Erken Dönem İslam Düşüncesinde Hikmet)", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 151-161

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Neslihan Dağ; Sare Çetintaş
"Hilal Arslan, İbn Sina ve Mevlana’nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Yüksek ‎Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006, VII+120 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 405-408

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Kadir Özköse, Senûsî Hareketi ve Tesirleri, (Doktora Tezi), Danışman: Ethem Cebecioğlu, Ankara 2000, 234 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 349-362

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"KÜÇÜK, Sezai, XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ, İstanbul 2000, 420 s. (Simurg Yayınları tarafından yayımlandı)", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 729-734

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"M. Mustafa Çakmaklıoğlu, Hüsamettin Bitlisî'nin Kitabu'n-Nusus İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Danışman, Mustafa Kara, Kayseri 1998, V+120+88 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 353-366

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Mahmut Erol Kılıç, Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücûd ve Merâtibu'l-Vücûd), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı, İstanbul 1995, 257 s. ", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 303-316

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Ahmet Cahid Haksever
"Necdet Tosun, Tasavvufta Hâcegân Ekolü (XII-XVII. Asırlar)", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 417-436

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Ömer YILMAZ, İbrahim Kûrânî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Doktora ‎Tezi, Danışman: Doç. Dr. Mustafa AŞKAR, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler ‎Enstitüsü, Ankara 2004, XIII+387 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 395-412

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Vahit GÖKTAŞ, Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Tasavvuf Anlayışı, (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 409 s.", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 453-459

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Ramazan Muslu
"XIX. Asırda Anadolu'da Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 469-478

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"XVIII. Asırda Anadolu'da Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 303-309

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
"İbn-i Teymiyye'ye Göre İbn Arabi", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 493-500

Özet | Abstract

İbrahim Baz
"İbrahim Baz, Abdulhâkim-i Arvâsî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, (Yüksek Lisans Tezi), Danışman: Ethem Cebecioğlu, Ankara 1997, 142+29 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 231-240

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Yüksel Göztepe, Abdülkerim Kuşeyrî’de Hâller ve Makamlar, (Yayınlanmamış ‎Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara ‎Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006, 540 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 337-344

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 24)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com