Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

"Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”

Yeme-içme konusu, tasavvufun terimleri ve âdâbdan bahseden birçok tasavvuf kitabında mutlaka işlenen bir konudur: İnsanın kendisini, dolayısıyla bedenini tanıma, yâni İlmü’t-teşrih/Anatomi, veya konusuna girildiğinde; Zühd, riyâzet ve mücâhedenin çok önemli bir parçasının yeme-içmeyi azaltmak ve helal yoldan gıda almak gereği vurgulandığında; Mebde’ ve meâdın/ devrin anlatıldığı yerlerde; Sabır, şükür tevekkül gibi bazı tasavvufî mes’eleler incelenirken yeri geldiğinde sağlık ve tedâvi konularına ve dolayısıyla perhiz, hangi gıdaların hangi hastalığa iyi, hangisine kötü geldiği gibi tıbbî kurallara değinildiğinde, vs. bu mes’eleyle ilgili açıklamalar amutlaka girilir. Bu tebliğde, mezkur temel edeb kuralları çerçevesinde Tasavvuf kitaplarında neler söylendiğinden yola çıkılarak Abdullah Bosnevî’nin (v. 1054/1644 ) Lübbü’l-Lübb fi beyâni’l-ekli ve’ş-Şürb adlı rsâlesi üzerinde durulacak, diğer tâli âdâba girilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler

Bosnavi, sağlık, beslenme, zühd, işari tefsir

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com