Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Abstract

Abdulkadir el-Cezâirî’nin Şiirlerinde Tasavvuf

Emir, mutasavvıfların metotlarını kullandı ve yoluna girdi. Tasavvufî tecrübeye daldı. Tasavvuf hocalarından eğitim aldı. Tarikatlarına girdi. Emir’in şahsiyeti olumlu veya olumsuz olarak muhalliler tarafından değerlendirilmiştir. Fransız işgaline karşı amansız savaşlara dalmış biri etrafında bu tür değerlendirmeler olması garipsenecek bir durum değildir. Aynı zamanda kendisi ile Napolyon arasında çok sıcak bir ilişkinin de olduğunu görüyoruz. Napolyon’un kendisine atalarda bulunduğu ve madalyalar taktığı bilinmektedir. Diğer yandan Bâbıâli’de de makbul biri idi. Bütün bu hususlar bu şahsiyet etrafında tartışmalar açmıştır. Son olarak el-Mevâkıf fi’t-tasavvuf adlı eserin kendisine ait olmadığı etrafında şüpheler uyandırılmaya çalışılmıştır. Hatta bu kitabın Emir’e intihal yollu nispet edildiğini söyleyen de olmuştur. Bazıları onun tasavvufçuluğunu da tartışma konusu yapmıştır. Hatta bazı yakınları, selefî hareketten etkilenmiş olan torunu Prenses Bedia bu görüştedir. Dedesinin üzerindeki yoğun siyasi, idari, ictimâî ve devrim planlaması görevlerinden dolayı tasavvufla meşgul olmaya vaktinin olmadığını söyler. Bu yüzden bu araştırmamızda Emir Abdulkadir el-Cezairi’nin şiirinde geçen yoğun tasavvufî ıstılahlardan hareketle tasavvufunu sunmaya çalıştım. Ki bu çalışmam onun mutasavvıflığını ve ancak sûfî deneyime dalmış kimsenin yaşayabileceği derin rûhî istiğrakını ispat etmektedir. Bu çalışmam Emir Abdülkadir’in şiirlerinde meşhur tasavvufçular Bûsırî, İbn Arabî, İbn Fârız, Hallâc ve benzerlerinden etkilendiğini de ele almaktadır. Onların kavramlarını ve şiir üslubunu kullanmıştır. Yer yer onların aynı lafızlarını kullanmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda Emir’in, talebesi olduğu Şeyh Muhyiddin b. Arabî’inin metodunu ruhuna yedirdikten sonra irfânî simgelere havale ederek sûfîlerin metodunda olduğu gibi platonik aşk sahiplerinin ve şarapçıların lafızlarını da kullandığını göstermektedir. Emir’in kabri Şam’da İbn Arabî’nin kabri yanındadır.

Keywords

Sûfî kavramı, Sûfî Şiiri, Abdulkadir el-Cezairi, Sûfî Simge.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com